Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV Zrt

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2017. február

A MÁV Zrt. KÜT ülése: február 16.

 

Első napirendi pontban a MÁV Zrt. közfoglalkoztatásáról tájékoztatta a testületet Király János Közfoglalkoztatási irodavezető. Elmondta, hogy a MÁV Zrt. számára a közfoglalkoztatás egy létező és végrehajtandó feladat. A 2016-2017. évi program február 28-án zárul, ebben mintegy 1180 fő dolgozik, akiknek megszűnik a határozott idejű munkaviszonya. A 2017-2018. évi közfoglalkoztatási program jelen pillanatban engedélyeztetés alatt áll, és mindig kérelemre indul. 1600 főre lenne tervezhető a program, de a 2017-2018.évi csupán 1400 főre került megtervezésre.2017. március 8-tól indul az új program, ahol a munkáltatói jogkörgyakorlók a helyi szakmai osztályvezetők lesznek.  Fő tevékenység a zöldterület karbantartás – forgalom által nem érintett területek kaszálása – valamint szakmunkát nem igénylő ároktisztítás, parlagfű mentesítés, illegális és nem illegális hulladék összeszedése. Azon területeken segítség a közfoglalkoztatás, ahol egyébként is el kell végezni az általuk végrehajtott feladatokat. Ez egy lehetőség a MÁV Zrt.-nek és lehetőség az ebben résztvevő munkavállalóknak is. A MÁV Zrt. munkajog szervezete nagyon hozzáértően kezeli le a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő munkavállalók foglalkoztatási problémáit. A közfoglalkoztatási program 100 %-os állami támogatásban részesül, mely érinti a bért, a munkaeszközöket és a munkavédelmi felszereléseket egyaránt. A MÁV Zrt.-nek saját összeget is hozzá kell tennie a programhoz, ami a járulékos költségeket jelenti. A programok során igen jelentős a fluktuáció, az elmúlt évi 1595 fős tervhez viszonyítva 2300 fő fordult meg a programban. Visszajelzések alapján előforduló feszültség a területen, hogy nem minden MÁV-os munkavállaló érti és fogadja el a közfoglalkoztatási jogviszonyt, ebben további fejlődési lehetőség van.

A közfoglalkoztatott munkavállalók által használt eszközök és felszerelések minőségben megegyeznek a MÁV Zrt. által beszerzett eszközökkel és felszerelésekkel. Jelenleg mintegy 520 db benzinmotoros fűkaszával rendelkezik a Közfoglalkoztatási iroda. A gépek szakszerű kezeléséhez kisgépkezelői tanfolyamra 400 főt beiskolázása volt tervezve a jelenlegi programban.  A közfoglalkoztatással kapcsolatos engedélyeztetések és ügyintézések menete is megegyezik a MÁV Zrt. egyéb szervezeti egységeinek ügyrendjével. A képzések egy része a közfoglalkoztatási programban támogatási összegből kerül finanszírozásra. A programba történő részvétel bemeneti feltétele az orvosi alkalmasság és a 8 általános iskolai végzettség. A tájékoztatót követően a KÜT tagjai kérdéseket tettek fel a takarítással kapcsolatos párhuzamosságokról, a szolgálati helyeken lévő gépkocsi ellátás, valamint a munkavégzéshez szükség munkavezetői létszám biztosítása érdekben, melyekre megnyugtató válaszokat kaptak.

 

Másodikként a MÁV Zrt. új lakásgazdálkodással, valamint a lakások igényléséről és pályáztatásáról szóló utasítással kapcsolatos konzultációra került sor, melyen Dudás Zoltán vagyonkezelési és gazdálkodási igazgató, Békési László főosztályvezető, Dr. Huli Adrienn lakásgazdálkodás vezető, Móricz Judit operatív HR igazgató, Dr. Nyíri Judit szakértő, Plósz Bernadett szakértő vett részt. Bevezetőjében a vagyonkezelési és gazdálkodási igazgató kiemelte, hogy a lakásgazdálkodás területén - főként a jogszabályi környezet változása miatt - (az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet) koncepcionális változtatások szükségesek.

Dr. Huli Adrienn lakásgazdálkodás vezető prezentációjában bemutatta, hogy jelenleg 3320 db lakást tartanak nyilván, melyből 2249 db állami tulajdonú, 967 MÁV Zrt, míg 104 db idegen tulajdonban van. 2218 db lakott, míg 1102 db üres lakás van jelenleg a nyilvántartásban. Bemutatta a lakáshasználók megosztását jogcím alapján. Cél a jogviszony rendezések elérése. A szerződéskötések száma 2016. évben jelentősen lecsökkent a nemzeti vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok változásának köszönhetően. Ezt követően a régi és az új utasítás összehasonlításában bemutatta a lényeges különbségeket. Az új utasítás alapján a lakások hasznosításának módjai az alábbiak: foglalkoztatáspolitikai (5 + 5 év), zárt versenyeztetés, jogviszonyrendezés (+2 év), csere (max. 5 év), nyilvános versenyeztetés (max. 10 év) azon ingatlanokra, melyek műszaki állapotára, földrajzi elhelyezkedésére, vagy más meghatározó körülményre tekintettel foglalkoztatáspolitikai hasznosítására nincsen mód. Az új utasítások előnyei: gyorsabb eljárás, nincs felhalmozott lakáskérelem, kiutalás előtt a lakások megtekinthetők, maximum 2 x 5 év bérleti jogviszony, szociális lakáshasználat megszüntetése, szerződésszegés esetén hatékony és gyors eljárás indítása. Bérleti díj megállapításához összehasonlító elemzést mutatott be az önkormányzati, az országos és budapesti régió vonatkozásában. Kiutaláshoz szükséges ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatásában elemezte a fejlesztések jövőre kivetített hatását, a lakások műszaki állapotának jelenlegi helyzetét, a beruházásokhoz szükséges forrás hiányát, valamint azon lakások hasznosításának akadályait, melyek elhelyezkedése külterületeken van. A beruházások két féle módon valósulnak meg: az egyik a bérbeadói beruházás, mint például havária, illetve tulajdonosi kötelezettségek teljesítése esetén merülhet fel (ütemezett karbantartás), míg a másik a bérlői előzetes vagy utólagos beruházás. Dudás Zoltán Igazgató a sok rendszerbeli hiányosságra hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a lakásállomány radikális csökkenése miatt a felhasználható kevesebbel kell hatékonyabban gazdálkodni.

A MÁV Zrt. a jogcímnélküli lakók részére két év határozott idejű bérleti jogviszonyt biztosít meghatározott feltételek fennállása esetén a lakhatása megoldására történő felkészülés céljából.  Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az óvadék bevezetése két havi bérleti díjjal megegyező összeg, mely mindkét fél biztonságát szolgálja. Foglalkoztatáspolitikai hasznosítás esetén a maximum 2x5 év bérleti jogviszonyt követően a további bérleti jogviszony létesítésére javaslatokat dolgoznak majd ki. Ezt követően Békési László főosztályvezető a lakások műszaki állapotának alakulásáról, a lakásüzemeltetés nehézségeiről szólt. Móricz Judit Operatív HR igazgató arról beszélt, hogy az új humán utasítás célja, hogy felélénkítsük a sikeres munkaerőpiaci érdeklődést. Közös munkával szemléletváltozást kell a vasutas munkavállalók részére tudatosítani. dr. Nyíri Judit hangsúlyozta, hogy a MÁV Zrt. saját tulajdonú lakásállománya jelentősen csökkent, a jogszabályi környezet változása miatt a MÁV Zrt. lakásainak legnagyobb része a Magyar Állam tulajdonába és a MÁV Zrt. vagyonkezelésébe került. A jogszabályi változás foglalkoztatáspolitikai célokat nem ismer. Mindezek alapján az állami vagyon hasznosítása versenyeztetési eljárás keretein belül történik. (zárt és nyilvános)

Zárt versenyeztetés esetén, az a lakás versenyeztethető, amelyet a TIZO rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősít. A lakás előre megtekinthető lesz a pályázat kiírásakor. Az igénylőnek rendelkeznie kell az ismerettel a bérlői jogviszonyról, vagyis az 5 év határozott idejű bérleti jogviszonyról, a bérleti díj összegéről illetve arról, hogy a szerződés egy alkalommal újabb 5 éves időtartamra megköthető, amennyiben az utasításban meghatározott feltételek fennállnak. A kiszámíthatóságot az ütemezett negyedévi pályáztatás biztosítja. A területi igazgatóságokon létre kell hozni egy új bizottságot melyben a területi humánpartner vezető, a TIZO, a MÁV csoport egy-egy munkavállalója, a Központi Üzemi Tanácsok delegáltja elbírálja a beérkezett pályázatokat. Érvénytelen pályázat esetén nincs hiánypótlás adott lakásra, de a következő negyedévben újra pályázhat. A pontszámok alapján kialakul a sorrend, ahol egyenlőség esetén a MÁV Zrt. KÜT a munkáltatóval együttdönt az odaítélésben. A jelenleg nyilvántartott több mint háromszáz kérelem törlésre kerül a rendszerből az első negyedévet követően, és minden munkavállaló – a munkáltatón keresztül – tájékoztatást fog kapni a szabályozásban, folyamatban bekövetkezett változásról. Aki érintett, a pályázati kiírást figyelnie kell, megjelenése MÁV Hírlevélben, humán-ügyfélszolgálati irodán kifüggesztve, és a helyben szokásos módon a munkavállalók tudomására kell hozni. Kérdésre válaszolva kiemelték, hogy a munkáltató érdeke a munkaerő állomány hosszú távon való biztosítása, melynek érdekében bérlakást biztosít.

 

A harmadik napirendi pont keretében tájékoztató hangzott el Vass János szakértő részéről – az INKA programmal kapcsolatos problémákról, hibákról. Az ilyen nagy volumenű projekt esetében a kezdeti nehézségek minden területen előfordulhatnak. Alapvetően két kulcs szava van a projektnek: az egyik az integrált vállalat irányítási rendszer, a másik a tranzakcionális rendszerek működése. Többek között, időnyereséget is el lehet vele érni, igény esetén nem kell a következő havi zárásig várni, hogy megtudjuk a szükséges eredményt. Az INKA bevezetése megtörtént, márciusra várhatóan véglegesül, pontosodik, de a tényleges rutinszerű felhasználói szint eléréséhez még (átmeneti) időre van szükség. Köszönet mindenkinek, aki segítette az eddigi munkát. Árnyékot vet a projektre az oktatási rendszer hiányossága, szervezetlensége. A konkrét problémákat továbbra is a Helpdesken keresztül célszerű jelezni, de a rendszerszintű hibákat, hiányosságokat a projekt vezetése felé kell jelezni. Tájékoztatója végén a szakértő megemlítette, hogy minimum 5 évig kötelezettség áll fenn a bevezetett Infrastruktúra-karbantartó rendszer működtetésére, de következő lépésként már az INKA 2 rendszer előkészítése is megkezdődhet. Folyamatokról beszélünk, melyeket a MÁV Zrt. új szervezeti ábrájában látható folyamatmenedzsment irányít.

 A KÜT tagjai elmondták észrevételeiket a végrehajtási pontokon tapasztalt hiányosságokról, egyúttal kérték, hogy az informatika mellett a humánerőforrás is megfelelően biztosítva legyen a projekt hatékony módon történő működtetéséhez/működéséhez.

 

Negyedikként tájékoztató a MÁV csoportba bekerült új portfólió-gazdálkodás szervezetekről. Először a BHÉV működéséről, MÁV csoportba kerülésének lépéseiről Magyar Beatrix gazdasági vezérigazgató-helyettes mondta el a legfontosabb információkat. A kormány 2016. februárjában döntött, majd augusztus 31-én a fővárosi közgyűlés a BKV-ből való kiválásról hozott határozatot. 2016. november 7-én bejegyzett társaság 22 MrdFt eszközállománnyal, melyből 18 MrdFt saját tőke. A jármű állomány átlagéletkora 40 év, a pályákon 54%-os lassújel van. Az utas szám viszont jelentős 76,2 millió fő/év. Közszolgáltatási szerződés az állammal 2023 végéig biztosítja a működést. Az átlaglétszám 1195 fő, melyből 913 fő fizikai munkavállaló. Két reprezentatív szakszervezet működik. A KÜT tagjai által feltett kérdésekre, melyek az ÜT működésére, a kafetériára, a menetkedvezményre, a lakáskiutalásra, a következő válaszokat kaptuk. Az ÜT választást bírósági úton megtámadták, másodfokon van az ügy, kafetéria bruttó 164000 Ft/év, a menetkedvezménnyel kapcsolatban elővetítve a két oldalú előnyöket kihasználó megállapodás, míg a lakások száma 71 db. A kollektív szerződés alapján 2017. november 7-ig a jogutódlás van érvényben.

 

A Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. megalakításáról Dr. Pafféri Zoltán vezérigazgató tájékoztatta a testületet.

A Budapest-Belgrád projekt célja, hogy a 350 km távolságot (magyar szakasz 166 km) 3-3,5 órás személyszállítási menetidővel lehessen teljesíteni, két vágányon 160 km/h sebességgel, ETCS 2 alkalmazásával. A vonal a jelenlegi EU-s és magyar szabványok szerint valósul meg, a tervek szerint kedvező kamatozású kínai hitellel. A társaság 85%-os kínai és 15%-os magyar (MÁV Zrt.) tulajdonban van. A vegyesvállalat 60 fővel jön létre, melyből várhatóan 41 fő magyar, 19 fő kínai munkavállaló lesz. A 2017-es évben EU szabályoknak megfelelő nyílt tendert kell előkészíteni és lebonyolítani. Ezt követően indulhat a műszaki tervezés és engedélyezés, majd a kivitelezés. A vegyesvállalat feladatairól a vezérigazgató elmondta, hogy - a NIF-hez hasonlóan - jogi előkészítést, a tenderdokumentációk összeállítását, a beszerzési eljárások lefolytatását, koordinációk szervezését, haladásjelentéseket, megrendelői képviselet ellátását, változáskezelés koordinálását, valamint egyéb dokumentációk és adatszolgáltatások összeállítását foglalja magában, a projektmenedzsment tevékenység keretében. Ezt követően ismertette a MÁV feladatait a projektben, amely a műszaki tartalom megfogalmazására, független mérnök beszerzésére, támogatási szerződések kezelésére, környezetvédelmi, régészeti, területrendezési feladatok koordinálására, kisajátítások elvégzésére, tervek jóváhagyására, valamint az elkészült projekt végül üzemeltetésbe vételére terjed ki.

 

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: