Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV Zrt

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2017. március

A MÁV Zrt. KÜT ülése: március 21.

 

Első napirendi pontban Szilágyi Péter munkaerőgazdálkodás vezető javaslatot tett a 2017. évi szociális segélykeret és munkabérelőleg keret összegére, valamint a rendkívüli élethelyzetek kezelésére elkülönített keret meghatározására. Tájékoztatta a testületet a 2016. évi segélykeretek felhasználásáról. Elmondta, hogy a temetési segély 1,3 millió forinttal meghaladta a betervezett összeget. Ugyanakkor a szociális segélyben maradvány keletkezett, így összességében megtakarítás keletkezett, így megállapítható, hogy az üzemi tanácsok a munkáltatóval felelősen gazdálkodtak. A 2017. évi tervezet elkészítésekor figyelembe vették az elmúlt év tapasztalatait. Ennek alapján 18.204 főre a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésében meghatározott 3.100.-Ft/fő keretösszeg került felosztásra. Temetési segélyre elkülönítettünk 29,5 millió forintot, míg a szervezeti egységek részére 19,7 millió forintot, a nagycsaládosok részére 3,9 millió forintot, és a rendkívüli élethelyzetek kezelésére 3,3 millió forintot. A KÜT az előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

 

Másodikként tájékoztatót adott a MÁV Zrt. bér- és együttműködési megállapodásról Horváth Imréné humánerőforrás gazdálkodási igazgató, illetve Szilágyi Péter munkaerő gazdálkodási vezető. Hangsúlyozta, hogy már szeptemberben a MÁV csoport vezetése jelezte a tulajdonos felé, hogy a munkaerőpiaci helyzet miatt bérfejlesztés szükséges. A minimál bér és garantált bérminimum 2017. évi emelésének mértékére tekintettel a MÁV Zrt.-nél is nagyobb volumenű bérfejlesztésre lesz szükség a bértorlódások kezelésére. Így 30 %-os béremelést kezdeményez az elkövetkezendő 3 évre. A kormány döntésének végrehajtását a minimálbér és a garantált bérminimumra történő ráállást január végén teljesítettük. Részletesen ismertette, hogy mely munkavállalói csoportoknál következett be bértorlódás, melynek kezelésére az alanyi jogú 10 %-os bérfejlesztésen felül további 4 %-ot kapnak az érintettek. Ezen túl kitért arra is, hogy a diplomások béremelésére miért van szükség, valamint kiemelte azt is, hogy május 31-ig a senioritás elveinek kidolgozására kerül sor az érdekképviseletekkel. Felhívta a figyelmet arra, hogy további 0,5 %-kal emelkedik a munkáltató által önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett összeg, ezáltal 2017-ben az alapbér 3 %-át, míg 2018-ban 3,5 %-át utalja a munkáltató a pénztár tagoknak. Átalakul a 2016. évi bértábla, melyből a sávminimum (próbaidő alatt, illetve a szükséges vizsgák megszerzéséig) a bérminimum, a visszavételi bér, illetve a sávmaximum marad meg, melyek emelésére is sor kerül. Megkezdődik a munkakörök felülvizsgálata.

Horváth Imréné a 3 évre megkötött együttműködési megállapodással kapcsolatban kiemelte, hogy kiszámítható, biztos munkahelyet, szakmailag felkészült munkaerő megtartását, a vállalati kultúra formálást kívánjuk elérni. Modulszerűen egymásra épülő képzési rendszerek kialakítására törekszünk, a belső munkaerő mozgás folyamatát az újfelvételek átgondolásával, elsődlegesen a képzett, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezőket támogatjuk a természetes fogyás pótlására. Aki hatósági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörben volt foglalkoztatva legalább 25 éven át, munkavégzéséből eredő egészségromlása miatt válik véglegesen alkalmatlanná nyugdíj korhatás elérése előtt  2 évvel, a munkaviszony közös megszüntetéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodásban az Mt.-ben megállapított felmondási idő, végkielégítés megváltásán túl további 3 havi szociális juttatás kifizetését biztosítjuk. Az előbbi feltételeknek megfelelő munkavállaló a      munkaköréhez szükséges minősítést foglalkoztatási korlátozásokkal kapja meg, így eredeti munkakörében nem foglalkoztatható, megvizsgáljuk, elősegítjük olyan más munkakörbe helyezését amelyhez szükséges szakképzettséggel és egészségi alkalmassággal rendelkezik. Aki legalább 15 éven át hatósági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörben volt foglalkoztatva nyugdíjkorhatárának elérése előtt 10 éven belül olyan foglalkoztatási korlátozásokkal kapja meg a munkakörének betöltéséhez szükséges minősítést, ami miatt jelenlegi munkakörében nem foglalkoztatható tovább, akkor képzettségi és egészségi állapotának megfelelő más munkakör betöltéséhez szükséges szak- illetve átképzés lehetőségét biztosítjuk Rekreációs intézkedéseink keretében a megelőzés eszközeit hangsúlyozzuk, és kérjük munkavállalóinkat minél szélesebb körben éljenek a lehetőségekkel, mert az egészség megőrzésére a megelőzésre fordított idő és energia többszörösen megtérülhet az elkövetkező évek során. Az egészségmegőrző programban résztvevők számát 2018. évtől 65 fővel bővítjük, így évente 680 fő élhet a lehetőséggel... 2018. évtől a fizikai munkakörökben foglalkoztatottak részére a munkakörülmények okozta igénybevételek, a fokozott munkahelyi kockázatok krónikus hatásaként az ún. „nem fertőző betegségek” (pl. a magas vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség, ízületi betegségek stb.) megelőzése érdekében orvosi javaslat alapján évente dietetikus tanácsadás, gyógytorna igénybevételének lehetőségét biztosítjuk a Vasútegészségügyi Nonprofit Kft. szakembereinek közreműködésével.

Újdonsága munkavállalói ajánlás program, a munkáltató által évente felülvizsgált és közzétett azon hiányszakmákra, ha a meghirdetett kiírás alapján az álláshelyre új munkatársat ajánl a jelenlegi munkavállaló. Az ajánló részére az „ajánlási bónusz” összege az újfelvételes részére előírt hatósági vizsga vagy más követelmény sikeres teljesítése esetén kerülhet folyósításra 35 000.-Ft összegben

Az utánpótlás biztosítása érdekében felsőfokú szakképzésben, illetve középfokú szakképzésben résztvevők részére is ösztöndíj lehetőséget kínálunk

Az elkövetkezendő 3 évben megmarad a MÁV Esély- MÁV Évek program, melyet a munkáltató oldalán felmerült, a munkáltató működésével összefüggő okból vehetnek igénybe az érintett munkavállalók.

 

Harmadik napirendi pontként a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások kiutalására tett javaslatot Móricz Judit operatív HR igazgató. Elmondta, hogy a régi szabályok alapján az utolsó együttdöntés a mai. A következő negyedévben már az új utasítások alapján pályázati úton történik a lakások igénylése. A MÁV Zrt. foglalkoztatáspolitikai célú – a MÁV Zrt. vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatóság lakásgazdálkodás szervezete által üres és kiutalhatóként nyilvántartott  - 2 db egyes összminősítésű kódú (üres és kiutalható) MÁV lakás került előterjesztésre, melyekre 5 fő lakáskérelme került elbírálásra. Egy MÁV Zrt. forgalmi munkavállaló és egy Pécs területhez tartozó forgalmi szolgálattevő részére történt meg az együttdöntés.

 

Különféléken belül 1 fő munkavállaló munkabérelőleg kérelméről döntött a testület.

 

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: