Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV Zrt

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2017. április

A MÁV Zrt. KÜT és KMvB együttes ülése: április 18.

 

Első napirendi pontban Kertész Ottó vasútbiztonság vezető tájékoztatást adott a MÁV Zrt. 2016. évi vasútbiztonsági helyzetről. Elmondta, hogy ismét egy jó évet zártunk 2016-ban, majd kicsit nosztalgiázva adatokat olvasott fel a vasútbiztonság vasúttörténetéből. A technológiai korszerűsítések hatására jelentősen csökken a MÁV hibájából bekövetkező események száma. A közlekedő vonat balesete és veszélyeztetése is kevesebb volt. A személyi következmények kedvezően alakultak. Az elegyrendezés során a baleseti okok között a váltóellenőrzés elmulasztása, pályahiba és jelzés figyelmen kívül hagyása volt a legnagyobb számban előforduló eset. Útátjárókon történt események elemzése során megállapítható, hogy hektikus az előfordulás. A tűzbiztonságról szólva kiemelte, hogy az esetek száma csökkent, de a kár értéke megduplázódott 2016-ban. A balesetek megelőzése érdekében szoros együttműködésre van szükség a szakágak, hatóságok és magán vasutak között.

Másodikként a vasútbiztonság vezető tájékoztatást adott a vasútbiztonsági feladatterv 2016. évi teljesüléséről. Elmondta, hogy a biztonsági főigazgatóság az érintett szakágakkal együttműködve maradéktalanul teljesítette a kitűzött célokat. Kitért a kockázatelemzés készítésére, melyből 2016-ra az új beruházások közül Vác ELEKTRA, Békéscsaba teljes átépítés, Gyoma-Mezőtúr szakaszra kellett a kockázat értékelést elvégezni. Továbbra is fontos az együttműködés a katasztrófavédelemmel a mentési gyakorlatok végrehajtásában, valamint a biztonsági rendszerek növekedésével járó képzések elsajátításában. Kiemelten kezelik a biztonsági eseményekről szóló kommunikációt. Az ellenőrzések hatékonyságát növelni kell, erre az átfogó ellenőrzés az ORFK-val közösen valósul meg, mely különösen az útátjáró ellenőrzéseknél bizonyítja, hogy a közös részvétel kapcsán csökken az eseményszám. Az utas biztonsági kampánynak is nagy sikere volt 2016-ban. A KÜT és KMvB tagjai kérdéseket tettek fel, melyek az öngyilkos esetekre, a munkabalesetek számára, az új informatikai elemek bővülésével a vagyonbiztonságra, a kamera telepítésekkel kapcsolatos információ védelemre, valamint a gépi engedélykérés biztonsági hatására vonatkoztak.

 

Harmadik napirendi pontként Sánta Zoltán TEB főosztályvezető adott tájékoztatást a TEB szakmát érintő szervezeti változásról. A T, E és B terület technológiák szintjén, a technológiai logika megvalósításában egyre gyakoribbak a szerver alapú megoldások. Erre nagyon jó példa a GSMR, KÖFI-KÖFE, ETCS2, FET, FOR, stb. rendszerek működése, ezek alapján a mai kornak megfelelően a technológia folyamatok kialakítása elképzelhetetlen a központi szerver infrastruktúrán megvalósított logika nélkül. A januári szervezeti változás a technológiák fejlődésének ezen irányultságát követi le szervezeti szinten. A TEB Főosztály és a TIG TEB osztályok között napi kapcsolat van, minden hétfő menetrend szerint megtartásra kerülnek a szakmai egyeztetések osztályvezetői szinten. Elmondta, hogy az INKA rendszer használatához is megadják a szükséges segítséget, valamint folyamatosan kezelik az általános és a szakanyag ellátási problémákat is. Az elvárható szolgáltatási színvonal biztosításához kíván a TEB főosztály hozzájárulni. Nagyon jó az együttműködése az operatív testületekkel. Beszélt még a mesteri szakaszok leterheltségéről, a piac elszívó hatásáról, az utánpótlás, képzés fontosságáról. A stratégiai célok kialakítása rendkívül fontos illetve menet közben elemzése annak, hogy hol tartunk, (mi sikerült, miben hibáztunk) hová szeretnénk eljutni. Az MSZSZ-ben megfogalmazott feladatok stratégiák összhangba hozása közös feladat. A KÜT tagjai javaslatokat fogalmaztak meg a gépkocsivezetés, anyagellátás, a képzés valamint a humán bemeneti feltétek vizsgálatával kapcsolatban.

 

Negyedik napirendként a PASS2 Technológiai Bővítés (PTB) projekt haladásáról adott tájékoztatást Herczog Ákos projektvezető és Béres Barna forgalmi üzemirányítási osztályvezető. A projektvezető hangsúlyozta, hogy a PTB funkciók bevezetésére 2017. július 1-jével kerül sor. Az oktatás 3 hét alatt 108 fő 5 napos képzésével indult, melyet követ a 3 napos képzés 4730 fő részvételével 27 helyszínen. Június közepére tervezik befejezni, és készítik el elektronikus formában a kézikönyvet. A vasútvállalatok részére június második felében egy napos oktatásra kerül sor. El kell végezni az F.7. és az Sz.1. utasítások módosítását is. A KÜT tagjai elismerően szóltak a projekt eddig végzett munkájáról, a csapatmunkáról és javaslatokat tettek a mozdonyvezetők telefonos elérhetőségének javítására, valamint a vonatterhelési kimutatások könnyebb lekérdezhetőségére. Javaslat hangzott el a FOR próbaüzem felülvizsgálatára is. Az osztályvezető hangsúlyozta, hogy a PTB informatikai feladatokat levesz a munkavállalókról. A FOR próbaüzem leállítását nem javasolja, viszont a PTB bevezetés időszakában tovább csökkentik a FOR próbaüzemben kezelendő vonatok darabszámát.

 

Különféléken belül 5 fő munkavállaló rendkívüli segélykérelméről döntött a testület.

 

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: