Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV Zrt

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2017. május

A MÁV Zrt. KÜT ülése: május 18.

Első napirendi pontban Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes ismertette a MÁV Zrt. társasági és csoportszintű (konszolidált) idősoros adatait. A csoportszintű gazdálkodási eredményt, valamint a kiemelt működési mutatókat alapvetően az anyavállalat és a MÁV-START Zrt. üzleti folyamatai határozzák meg. A MÁV-csoport eredményének alakulása az állami szerepvállalás mértékétől nagymértékben függ. A MÁV Zrt. 2016. évi gazdálkodásának főbb eseményeiből kiemelte, hogy a tulajdonos elfogadta a 2016-2018. évekre vonatkozóan a 3 éves üzleti tervet, majd aláírásra került a 2016-2025. évekre hatályos Pályaműködtetési Szerződés 2016. évi pénzügyi záradéka, illetve az NFM hozzájárult a pályaműködtetés 2015. évi ésszerű nyereségének elszámolásához. Mindez lehetővé tette az éves bérmegállapodás szerinti, valamint az egyszeri kifizetéseket, továbbá a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatottak részére visszamenőlegesen is elszámolható bérpótlék kifizetését. Az eredményt javította az ingatlanértékesítésből származó terven felüli bevétel is. Az EU finanszírozású beruházások átvétele  valósult meg az év végén, melynek révén a MÁV által vagyonkezelt kincstári eszközök értéke év végén megközelítette az ezer milliárd forintot. A MÁV Zrt. év elején jóváhagyott 2017-2019. évi üzleti terve ugyan nem tartalmaz bérfejlesztést, de tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum törvény szerinti emelésének, valamint a járulékok csökkentésének hatását, emellett a 2017. márciusában aláírt érdekképviseleti megállapodásban foglaltak állami finanszírozás mellett végrehajtásra kerülnek. A MÁV- csoport 2017. évi kiemelt feladatai közül a bérfelzárkóztatást emelte ki, melynek következtében a béremelés mintegy 36 ezer nem vezető beosztású munkakörben dolgozó vasutast érint. Bemutatta az INKA alapprojekt célkitűzéseit, úgymint az egységes infrastruktúra nyilvántartási rendszeren nyugvó erőforrás tervezést, az IT konszolidációt és a funkcióorientált szervezeti működés változásának  folyamatalapú működési modelljét. Fontos a projektcsapat, valamint minden érintett munkavállaló elkötelezettsége és  az új megoldásokra nyitott szemlélete, ami  megalapozza az utat a továbblépéshez. Tényként említette, hogy több mint 200 önként jelentkező vállalta a rendszer „beüzemelését” célzó INKA konszolidációs programban való részvételt. A KÜT tagjai kérdéseket  intéztek a vezérigazgató-helyetteshez, ill. javaslatokat tettek a munkahatékonyság javítása érdekében.

 

Másodikként a MÁV Zrt. Felügyelő Bizottság(FB) munkavállalói képviselői adtak tájékoztatást elmúlt évi munkájukról. Bárány Balázs azt emelte ki, hogy több száz oldalas anyagokat a vezetői összefoglalók teszik

könnyebbé. A közbeszerzéseknél arra figyelnek, hogy a felhasználó a folyó munkát menet közben ellenőrizhesse. A MÁV Zrt.-nél a Start kocsi javításáért is szót emeltek. A vasútőrzés kiszervezésének szakmai indokaira keresték a választ. Az üzleti terveket véleményezték, a vasútbiztonság helyzetéről tájékoztatást kértek a vasúti balesetek kapcsán. Felhívta a figyelmet arra, egy baleset ügyészi vizsgálata kapcsán, hogy mindenkinek be kell tartani az utasításban foglaltakat. Meleg János hangsúlyozta, hogy a munkavállalói képviselők felvetéseire az FB elnöke több esetben a munkavállalói képviselők mellé állt. Az üzleti tervet azért nem fogadta el, mert 0 %-os bérfejlesztés szerepelt benne. Véleményezték a vezetői prémium feltételek rendszerét, valamint tárgyaltak az IT munkájáról is. Elmondta, hogy a belső ellenőrzés alapos munkát végez, hozzátette, hogy új könyvvizsgálói cég fogja a továbbiakban ellenőrizni a MÁV-ot. A KÜT tagjai javaslatokat és kéréseket fogalmaztak meg az FB tagok felé.

 

Harmadik napirendi pontként Dobás László a képzésszervezés vezetője 2017. évben a képzés területén lévő változásokról adott részletes tájékoztatást. Elsőként a fejlesztésekről, az F1 projekten belüli segédletekről, a bevezetett 56 órás alapképzésről, a gyermekvasúton újfelvételesek részére történő gyakorlati oktatásról, az OKJ-s szakmai képzési anyagokról, valamint az F2-es számú utasítás első kötetének május végére tervezett megjelenéséről szólt. Új vizsgamódszertan részeként említette az írásbeli vizsga már csak 3 óra. Az eredményesség javítására belső tudáspróbával, valamint konzultációval segítik a vizsgára való felkészülést. Újdonságként említette a motivációs csomagot, mely a hatósági tanfolyamokon való vizsgát követően alapfokú tanfolyam esetén 40 ezer Ft, középfokú tanfolyam esetén 65 ezer Ft, érettségihez kötött tanfolyamnál 90 ezer Ft illeti meg a munkavállalót, az első sikeres hatósági vizsga alkalmával. A májustól induló tanfolyamon résztvevők már részesedhetnek ebből. Felhívta a figyelmet arra, hogy a képzési rendelet várhatóan május végétől változik, melyben a térközőr tanfolyam szétválasztása, valamint az egyszerűsített forgalmi vizsgára kötelezetteknek szakterületenként bonyolítják le a vizsgáztatást. A sikertelen alapvizsga esetére az új rendeletben tervezetten lehetőség lesz kiegészítő képzésre. A 2018. január 1-től hatályba lépő új E101 és E102 valamint H6.sz. utasításokból hatósági eltérés vizsgát kell tenni egyes vizsga típusokban.

 

Negyedik napirendként az egészségmegőrző program 2016. évi értékeléséhez fűzött szóbeli kiegészítést Móricz Judit operatív HR igazgató, aki elmondta, hogy a 2015-2016-ra csökkent a jelentkezők száma, mely különösen Budapesten érzékelhető. Az egészségi állapotról szólva hangsúlyozta, hogy „nem állunk jól.” A 3 éves együttműködési megállapodás a fő hangsúlyt a prevencióra helyezi. Több irányt nyitunk a VNK Kft.-vel közösen, program indul Szegeden (gyógytorna és diatetikus tanácsadás) valamint egészségügyi szűrőbuszok indítását kezdeményezte a MÁV Zrt. Közös érdek munkavállaló és munkáltató számára a komplex szűrőprogram kihasználása. A KÜT elnöke javaslatot tett a programban résztvevők bővítésére a MÁV-ba integrált vállalatok munkavállalói közül, valamint kérték az ionizált munkakörnyezetben dolgozók mérését.

 

Különféléken belül a KÜT egy-egy főt delegált a Területi lakásbizottságokba, majd 1 fő munkabérelőleg kérelméről, 5 fő rendkívüli segélykérelméről és a Biztonsági főigazgatóság 12 fő munkavállalója segélykérelmének elbírálásáról döntött a testület.

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: