Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV Zrt

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2017. augusztus

A MÁV Zrt. KÜT ülése: augusztus 14.

Első napirendi pontban tárgyalta a KÜT a MÁV Zrt. Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjainak delegálásával kapcsolatos feladatokat. A KÜT az Eljárásrendjének megfelelően értesítette a szakszervezeteket, majd meghallgatta véleményüket. Az ülésen Horváth Csaba a Vasutasok Szakszervezete alelnöke ismertette a szakszervezet döntését arról, hogy Meleg János VSZ elnököt javasolják munkavállalói képviselőként. Ezt követően, dr. Szabó Imre a VDSZSZ Szolidaritás képviseletében Bárány Balázs Péter alelnököt javasolta munkavállalói képviselőként. A KÜT egyhangúlag megszavazta a javasolt jelölteket, majd a döntést határozatba is foglalta. A MÁV Zrt. Alapszabályának 2. sz. melléklete szerint, a MÁV Zrt. Felügyelő Bizottság munkavállalói küldöttek megválasztása ügyében a Központi Üzemi Tanács írásban megkérte Dávid Ilona Elnök-vezérigazgató Asszonyt, hogy az Alapítót értesíteni szíveskedjen a teljes körű FB megalakulása érdekében.

 

Másodikként a MÁV Zrt., „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényből” fakadó kötelezettségének megfelelően, valamennyi nála képviselettel rendelkező érdekképviselettel együttműködve, 2017-2020 közötti időszakra „Esélyegyenlőségi megállapodást” kötött. Az Esélyegyenlőségi terv értelmében a munkáltató az érdekképviseletekkel együttműködve szakértő testület felállítását tervezi. Az Esélyegyenlőségi Bizottság célja a csoportszintű esélyegyenlőségi munkacsoport támogatása mellett, az esetleges panaszok, bejelentések kivizsgálása is. A KÜT elnöke javaslatot tett Nagy Gábor KÜT elnök-helyettes személyére - a Testület bizottságban történő képviseletére. A jelölt a felkérést elfogadta, melyet követően a KÜT egyhangú határozattal támogatott.

 

Harmadik napirendi pontban tájékoztató hangzott el a MÁV Zrt. tulajdonában és flottakezelésében lévő gépjárművek vezetésével kapcsolatos felmérésről. Móricz Judit operatív HR igazgató bevezetőjében hangsúlyozta, hogy egy közelmúltban bekövetkezett halálos munkabaleset következményeként került sor a felmérésre – érdekképviseleti kezdeményezésre. Több körös egyeztetést követően (Érdekképviseletekkel/Munkavédelemi szervezettel/Vasútegészségügyi NK Kft.-vel/Munkajog szervezettel) a munkáltatói jogkörgyakorlók által 5196 főből álló lista (un. VERDA gépjármű flottakezelő rendszer adatai) alapján készült a felmérés. Tevékenységükből adódóan, a munkáltatók visszajelzése szerint a munkatársakat rendszeresen (munkavégzési helyre) szállító munkavállalók létszáma: 3605 fő. Jelenleg két rendelet szabályozza a vállalati gépjárművek vezetésével kapcsolatos rendelkezéseket: a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet (a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról) és a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet (a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról). A Vasútegészségügyi NK Kft. állásfoglalása szerint a személyszállításban érintett vállalati gépjárműveket vezető munkavállalók részére a 13/1992. NM rendelet szerinti 2. csoportos egészségügyi alkalmasság szükséges. A munkáltatók segítségével készült felmérés szerint a 3605 fő érintett munkavállaló közül  jelenleg 677 fő már rendelkezik a szükséges egészségügyi alkalmassággal, a fennmaradó létszám orvosi vizsgálatának rendezése a feladat.

A Vasútegészségügyi NK Kft.-vel augusztus 17-ei megbeszélésen folytatja tovább az Operatív HR igazgatóság a felmerült kérdésekkel kapcsolatos egyeztetéseket: ezek többek között a 2928 fő orvosi vizsgálatának ütemezése,  a vizsgálatok tartalma, a „nem alkalmas” vizsgálati eredmények további sorsa, rendezése, a vizsgálatok elvégzésének költsége stb.

Tervezetten, a munkáltató mindaddig támogatja a munkavállalókat szabadidő kedvezménnyel (vizsgálat teljes idejére, a jogosítvány csere intézésének egy részére vonatkozóan), a vizsgálatok költségének viselésével, a jogosítvány érvényesítéséhez az illetékdíj megtérítésével, ameddig végzik a gépjármű vezetési és személyszállítási tevékenységet. Az érintett munkavállalók munkaköri leírásaiba várhatóan belekerül a gépjármű vezetési tevékenység ellátása, az egyéb munkaköri feladataik elvégzése mellé.

A KÜT tagjai kérdéseket, illetve javaslatokat fogalmaztak meg az intézkedés tervezetével kapcsolatban. Móricz Judit részéről elhangzott, hogy a VNK Kft. illetékes szakmai vezetőivel történt egyeztetés után, a tervezett intézkedés elkészítése előtt, a Központi Üzemi Tanácsot tájékoztatni fogják.

A különféléken belül két fő munkavállaló rendkívüli segélykérelméről döntött a testület.

A MÁV Zrt. Vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatóság részéről megküldött tájékoztató levéllel kapcsolatban – mely 572 db MÁV lakás lakáskörből való kivételéről szólt - a KÜT elnöke felkérte a területi lakásbizottság tagjait, hogy területenként vizsgálják meg az üres és rendkívül rossz műszaki állapotban lévő lakások listáját.

 

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: