Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV Zrt

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2017. szeptember

A MÁV Zrt. KÜT ülése: szeptember 13.

Elsőként tárgyalta a KÜT, a MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások pályázat útján történő elbírálását. Az Operatív HR igazgatóság képviseletében Móricz Judit igazgató a lakás pályázat eredményéről a következő tájékoztatást adta. A meghirdetésre került 8 db bérlakásra összesen 27 db pályázat érkezett, ebből 25 pályázat volt érvényes. A KÜT a lakásbizottságok által felterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Ennek alapján a budapesti területen a MÁV Zrt. 2 fő vonóvezetékes váltókezelője, a debreceni területen a MÁV-Start Zrt. 1 fő mozdonyvezetője, a szombathelyi területen a MÁV Zrt. 1 fő vonali kocsirendezője, 2 fő forgalmi szolgálattevője és 1 fő vonalgondozója, a MÁV-Start Zrt. 1 fő nemzetközi vezető jegyvizsgálója nyerte el a pályázatot. Összességében azt lehet megállapítani, hogy második alkalommal kevesebb pályázó nyújtott be pályázatot. A KÜT lakásbizottsági tagjai javaslatot tettek az értékelési szempontok módosítására, melyeket megvizsgál a humán, és javaslatot tesz a Vagyonkezelési és gazdálkodási Igazgatóság felé,  akihez a folyamat a jövőben átkerül.  Móricz Judit bejelentette, hogy az Operatív HR igazgatóság októbertől átadja a Vagyonkezelési és gazdálkodási Igazgatóság lakásgazdálkodás szervezete részére a humán szervezet által végzett lakásügyekkel kapcsolatos feladatokat, beleértve a lakáspályázatok  meghirdetését és értékelését is.

 

Másodikként tájékoztató hangzott el Dudás Zoltán vagyonkezelési és gazdálkodási igazgató részéről a lakások lakáskörből történő kivonásával kapcsolatosan. Tájékoztatója elején elmondta, hogy a lakásgazdálkodás 2017. október 1. napjától egy kézbe kerül a MÁV Zrt. szervezetén belül, mely alapján a MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igényléséről, pályáztatásáról szóló 19/2017. (III.24. MÁV Ért. 9.) EVIG. sz. utasítás és a lakásgazdálkodásról szóló 53/2017. (VII. 28. MÁV Ért. 19.)  EVIG sz. utasítás (a továbbiakban: Lakásutasítás) összevonásra kerül.

 

A MÁV Zrt. egyik alapvető, középtávon elérendő (2025. év) célja a lakásállomány racionalizálása. E cél megvalósításának egyik módja azon lakások lakáskörből történő kivonása, melyek a rendkívül rossz műszaki állapotuk miatt a selejtezés, illetve bontás indokolttá vált, valamint azon lakások összessége, melyek lakhatásra alkalmas állapotba hozatalához szükséges felújítása gazdaságtalan, de egyéb célú hasznosítás útján még bérbe adható. A fentiek alapján a lakásállományból 572 db lakás került kivonásra, melyből  már lebontott, elpusztult lakások száma 10 db, rendkívül rossz műszaki állapot, bontásra javasolt  229 db, rendkívül rossz műszaki állapot, de bontás nem kivitelezhető 15 db, lakás célra gazdaságosan nem felújítható 3-5 mFt, egyéb konkrét hasznosítási igény (üzleti-, önkormányzati igény, üzemi funkció kialakítása) 36 db, lakás célra gazdaságosan nem felújítható 264, vasútfejlesztés miatt megszűnő lakásfunkció 18 db. A lakásszámok növelése nem célja a MÁV Zrt.-nek.

 

A KÜT által felmerült kérdések közül az értékesítéssel kapcsolatosan Dudás Zoltán hangsúlyozta, hogy az ingatlan értékesítésére csak rendezett, MÁV tulajdon esetén van lehetőség, versenyeztetési eljárás útján. Felvetésre került a bentlakók részére történő értékesítés is, de ennek jelenleg jogi akadálya van. Azon lakások esetén, ahol a helyi építési szabályzat, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény alapján a lakás nem leválasztható a vasúti ingatlanról, úgy annak értékesítése sem lehetséges. A lakások legnagyobb része vasúti ingatlanon helyezkedik el.  A lakások műszaki állapotával, valamint egyedi ügyek kapcsán az illetékes területi vagyongazdálkodás szervezete nyújt segítséget. Azon lakások hasznosítása, melyek komfortnélküli minősítéssel rendelkeznek fejlesztés nélkül nem kiutalhatóak. (jogszabályi akadályok)

 

A Lakásutasítás alapján megnyílt a bérlői beruházások lehetősége is, melynek menetét és feltételeit a mindenkor hatályos utasítás tartalmazza. 

 

Harmadik napirendi pontban a MÁV Zrt. flottakezelésében lévő gépjárművek vezetésével kapcsolatos egyeztetésekről (munkavédelem, vasútegészségügy, humán) tájékoztatta a testületet Móricz Judit Operatív HR igazgató. Az elmúlt időben több körös tárgyalás történt, melybe bekapcsolódott Veszprémi László üzemeltetési vezérigazgató-helyettes. Amennyiben a döntés a vizsgálatok szükségességéről fog szólni, akkor a lehetőségeket (VNK kapacitás, munkavállalók vezénylése) figyelembe véve minél rövidebb idő alatt szükséges rendezni az orvosi alkalmasságokat. A VNK Kft. által is támogatott formában, első körben az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal összerendezve kerülne sor a 2. csoportos (járművezető engedélyben 102-es kóddal jelölt) gépjárművezetői . alkalmassági vizsgálatokra, de szükség lesz soron kívüli vizsgálatok elvégzésére is azoknál a munkavállalóknál, akiknek a munkaköri alkalmassága későbbi időpontban (pl. 2018. II. féléve után) fog lejárni.

 

 

Negyedik napirendként a PASS2 projekt PTB bevezetése óta eltelt időszakról és a jövőbeni feladatokról kapott tájékoztatást a KÜT. Dr. Rónai Péter főosztályvezető értékelte a projektben elvégzett munkát.

Herczog Ákos projektvezető adott részletes tájékoztatást, arról hogy a rendszer éles üzemi indítása 2017.07.01. 01.30-kor megtörtént. Az első tapasztalatok azt mutatták, hogy a gondos előkészítés, oktatás ellenére is váratlanul érte a vasútvállalatokat a rendszer kezelése, nem rendelkeztek kellő rutinnal, folyamataikat nem illesztették a megváltozott működéshez. A kezelési hiányosságok MÁV oldalon is jelentkeztek, a bevezetési utasítás eltérő értelmezése is jellemző volt. Az intenzív rendszerhasználatnak köszönhetően hibák és változtatáskérések is napvilágot láttak, az elmúlt 2 hónapban 52 hibát javított és 26 változtatáskérést valósított meg a projekt. Az elektronikus vonat-összeállítás a kezdeti 80%-os jósági szintről mára 98%-ra emelkedett, míg a készre jelentés 80%-ról 90%-ra javult. Az aktuális tapasztalatok között említésre került a naplózási morál romlása, a készre jelentések elmaradása, valamint a létszámhiányt. A következő időszak feladatairól szólva elhangzott, hogy a projekt az eredményesebb interfész adattartalom bedolgozása érdekében vasútvállalati egyeztetéseket végez,  megvalósítja a FOR-PASS2 teljes körű integrációját, valamint a MÁV START Zrt. VONTAT rendszeréből érkező vonat események feldolgozása is megvalósul. A KÜT tagjai javaslatokat tettek a mozdonyvonatokkal kapcsolatos problémákra, a naplózás, a készrejelentés megoldásaira, a START-os járművek fékpróbáira vonatkozóan. Az előterjesztők köszönettel vették a felvezetéseinket és elmondták, hogy szívesen jönnek a KÜT üléseire, mert mindig van olyan mélységű szakmai visszacsatolás, amelyet hasznosan alkalmaznak a projektben.

 

Különféléken belül 1 fő munkavállaló temetési segélyéről, 1 fő viharkárt szenvedett munkavállaló kérelméről és 2 fő hosszantartó betegséggel összefüggő szociális segélykérelméről döntött a testület.

 

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: