Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV Zrt

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2017. október

A MÁV Zrt. KÜT ülése: október 11.

Sejkoczkiné Bodnár Éva üzletágvezető elmondta, hogy a MÁV SZK Zrt. szervezeti átalakításának következtében létrejön az anyagellátási üzletág, melynek vezetője 2017. október 9-től, Hárs Norbert. Elsőként tárgyalta a KÜT, az új ruhaellátási koncepció és az új ruhanyilvántartó alkalmazás („PKR”) bevezetését. Molnár Péter régióvezető azzal kezdte, hogy 2011-ben 29 raktár volt, melyet egy raktár racionalizálás követett, ahol szolgálati helyre történő kiszállítás illetve névre szóló ruhacsomag átadás során jutott a munkavállaló a KSZ szerinti ellátmányához. Kiszámíthatóság, tervezhetőség, konkrét napokon és nyitvatartási időkkel az átadó pontokon átvehető ruházattal olyan új elem lesz a rendszerben, mely megváltoztatja az elmúlt évek gyakorlatát. Hangsúlyozta, hogy egyik legfontosabb célként a reklamáció kezelés folyamatának felgyorsítását, rugalmasabbá tételét tűzték ki, az erre rendszeresített reklamációs adatlap kötelező érvényű használata mellett. A méret és minőségi reklamáció kezelés mind a 27 átadó ponton elérhető lesz. Próbakollekció elérési helyeinek növelése 2018-tól Székesfehérvár és Miskolc telephelyekkel bővül. A „PKR” (pontkeret) bevezetése egy webes felületen, mely MÁV hálózatból - AD felhasználóként érhető el. Az elérés érdekében minden ruhára jogosult - korábban ilyennel nem rendelkező - munkavállaló felhasználónevet és jelszót kap. Bemutatta, a „PKR” igénylői szerepköröket, majd részletesen kitért a mérföldkövekre az online igényrögzítés folyamatára. Az éles indulás novemberben a MÁV SZK Zrt. majd decemberben a MÁV Zrt., MÁV-START Zrt. munkavállalói részére lesz elérhető. Az „Igények” munkavállalói felületen bemutatta azt a kártyás megjelenítést, melyen keresztül az igényelt, átvett, hátralék ruháit láthatja majd a munkavállaló 2014-ig visszamenőleg. Az „Igényrögzítés” munkavállalói felület is bemutatásra került, kiemelve, hogy az elsődleges cél a felület egyszerű és logikus megjelenítése volt. A 2016. évi hátralékok teljes körű, míg az idei ruha hátralékok jelentős hányadának és azok kiszolgálása 2017. év végéig megtörténik. A rendszerben jelenleg még megtalálható régi típusú egyenruha igénysorok visszavonásra kerülnek, a pontszámok 2018-ra történő jóváírása mellett.

 

Másodikként Bozó György anyagellátás vezetője tájékoztatót adott az általános anyag rendelés BW, INKA rendszereken keresztül. Elsőként tisztázta azt, hogy mi tekinthető általános anyagnak, valamint azt is, miért az SZK-n keresztül valósul meg az anyagellátás. Hangsúlyozta a Közbeszerzési Törvénynek való megfelelést csoportszintű beszerzés nagytételben olcsóbb árat jelent, a csoportszintű raktározás kisebb logisztikai költségként jelenik meg. A rendelést BW-n keresztül közvetlen költséghelyre, SAP-on keresztül projektre tudják a felhasználók megtenni. Ismertette az általános elvárásokat, a rendelési folyamattal kapcsolatban ahol látni a terméket, az árat, a szállítási határidőt, mint legfontosabbakat. Bemutatta a tapasztalt rendelési nehézségeket és a megoldásukra tett intézkedéseket, megemlítve hogy az érdekképviselet is segítette ezt. Az elszámolási problémák kezelésén dolgoznak. Fontos, hogy a megrendeléskori árat vegye figyelembe az SAP rendszer a számlázáskor, illetve az árak a CCSTO szerződés háttereként folyamatosan frissüljenek. Így a vállalatok közti elszámolási problémák megszűnnek. Az optimális készletszintek beállítását elkezdték a vasútvállalatokkal. Zárásként ismertette a MÁV Zrt. 2017. évi általános anyagigénylés teljesülését illetve a kiszolgálatlan igényeket, amelyeket az új riportok bemutatásával illusztrált.

 

Harmadik napirendi pontként tájékoztatót adott a munkaköri rendszer megújítására vonatkozó javaslatról Kardos János folyamatmendzsment vezető és Bagó Barbara humánpolitikai szakértő. Kardos János hangsúlyozta, hogy 2004-től nem került sor teljes körű munkaköri felülvizsgálatra. A most elvégzett vizsgálat során a MÁV Zrt. 450 munkakörének általános leírása és betöltési követelménye került frissítésre, valamint munkakör megszüntetésekre, kivezetésekre és új munkakörök létrehozására  is sor kerül. A KÜT tagjai által előzetesen megküldött kérdésekre részletes válaszokat adott, melyekből kiderül, hogy továbbra is a HAY munkaköri rendszerből kiindulva a munkavállalónak milyen lehetőségei lesznek egy életpálya modell megvalósítása során. Kitért arra is, hogy a csoportszintű munkaköri irányelvek alatt értik, hogy a MÁV-csoport vállalatainál egységes elvek mentén működtetik a társaságok munkaköri rendszereit. A KÜT tagjai jelezték, hogy a forgalom biztonságát elősegítő új járműdiagnosztikai berendezések kezelésével többlet feladatok kerültek a forgalmi szolgálattevői munkakörbe, melyek nem jelennek meg a munkaköri leírásban, míg a pályás munkakörök esetében a középfokú végzettség megléte vagy hiánya okoz feszültséget. Jelzést adtak továbbá a TEB szakmáknál egyes munkakörök kimaradásáról is, melynek pótlásáról gondoskodnak.

Negyedik napirendi pontban Kiss Gábor forgalmi főosztályvezető, Béres Barna osztályvezető és dr. Fenyves László forgalmi szakértő tájékoztatást adott a FOR állásáról. Kiss Gábor ismertette a próbaüzem 2. szakaszának lezárását abban bízva, hogy a rendszer jövőbeli bevezetése nem nehezíteni, hanem csökkenteni fogja a forgalmi szolgálattevők tevékenységét. A megjelenő többlet monitorok és azok elhelyezése egyre több helyen okoz problémát a napi tevékenység végzése során. A bútor beszerzésre 120 millió Ft-ot különítettek el, felmérték a speciális egyedi igényeket 42 szolgálati helyen. Béres Barna arról tájékoztatta a testületet, hogy szeptember 29-én sikeresen megvalósult a FOR projekt próbaüzemének 2. szakasza. A FOR rendszer további fejlesztéseinek célja a munkavállalói teher csökkentése. A FOR rendszer bevezetése csak lépcsőzetesen tud megvalósulni, és teljes értékű szolgáltatást ott tud nyújtani ahol a biztosítóberendezésről kap információt a rendszer. Sajnos a magyar vasúti hálózat biztosítóberendezések szempontjából rendkívül szerteágazó. Teljes hálózati bevezetése csak akkor valósul meg, ha a fejlesztő a továbbfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket elvégezte. Új járműdiagnosztikai berendezések telepítése külön géppel és monitorral történt.  Tovább fejlesztés keretében azt kívánják megvalósítani, hogy egy monitoron a szimbólumok alapján bejövő riasztásokat észlelhessen a forgalmi szolgálattevő.

Dr. Fenyves László arról tájékoztatta a KÜT-t, hogy a munkakörnyezet kialakítására 2017. évben rendelkezésre áll 120 millió Ft. A forgalmi bútor projekt keretében új konzulon lesznek a monitorok, típus bútorok beszerzése folyamatban van. Folyik a tesztelése és a minősítése olyan elektronikus biztosítóberendezéshez kapcsolható 42 colos monitoroknak melyeken a szimbólumok is nagyobbak lesznek. Kérdésre válaszolva elmondták, hogy a felvetett problémákat jogosnak ítélik. Ígéretet tettek arra, hogy a FOR rendszer bevezetésére ütemterv készül. Kiemelték, hogy csak abban az esetben olyan feltétellel indul élesben a projekt, ha ez a leterheltséget nem növeli.

 

A különféléken belül hat fő munkavállaló rendkívüli szociális segélykérelméről döntött a testület. A KÜT határozott arról, hogy a MÁV-csoport munkaköri rendszerének megújítása céljából létrehozandó projekt bizottságba Bodnár József KÜT elnököt delegálja.

 

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: