Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL december

 

A MÁV Zrt. KÜT ülése: december 14.

 

Elsőként A MÁV Zrt. 2017. évi létszám- és bérgazdálkodásáról adott tájékoztatást Horváth Imréné humánerőforrás gazdálkodási igazgató. Az érdekképviseletekkel megkötött 3 éves bérmegállapodás alapján történt a 2017. év eleji bérfejlesztés végrehajtása 13 % bértömeg felhasználásával. A garantált bérminimum emelés következtében kialakult bértorlódást kezelni kellett. Az érdekképviseletektől kapott jelzések alapján a munkáltató szeptembertől újabb bérkorrekciót hajtott végre közel 1300 fő érintettségével. Havi monitoringot követően határozott időre alapbér-kiegészítésre került sor a munkaerő piaci krízis kezelésére. Novembertől a munkaköri kategóriákban 9 bérsávot alkalmazunk, elismerve a MÁV Zrt.-nél eltöltött időt. December 15-én 40.000 Ft egyszeri kifizetésre kerül sor a nem premizált 6-17 MMK besorolásban érintett munkavállalók részére. A MÁV Zrt. létszáma I-XI.- hónap adatait elemezve 762 fővel a tervezett létszám alatt, melyből a tartós beteg havonta meghaladja a 300 főt, ami tavalyhoz képest 111 fővel magasabb. A létszámhiány miatt megemelkedett a túlóra száma. A MÁV Zrt. 17634 fős létszámából 12304 fő fizikai melyből 11042 férfi és 1262 nő.

A szellemit nézve összesen 5330 fő, melyből 3539 fő férfi és 1791 fő nő. Az értékelt időszakban 1267 fő kilépés történt mellyel szemben 1183 fő felvétel valósult meg. A MÁV Zrt. humán szervezete több módszert alkalmazott a hiányszakmák pótlására, ilyen a munkavállalói ajánlásprogram, pályaorientációs előadások, középfokú intézmények megkeresése, tanfolyamok indítása, motivációs rendszerek kidolgozása.

 

Második napirendi pontként az Operatív HR 2017. évi összefoglalóját Móricz Judit igazgató azzal kezdte, hogy jó lehetőség a KÜT-ön egy értékelést tartani. A humán szervezet 44 állásbörzén vett részt, 7400 fő jelentkezésből csak 45 % felelt meg. Kiterjesztették a toborzást az elővárosi vonatokon, szórólappal, állomási kijelzőkkel, Fesztiválokon való részvétellel a fiatalokat szólították meg, munkaköri filmekkel szemléletessé tették milyen munkát végez egy-egy szakember a vasút területén. A pályaorientációs programok keretében 7 egyetemmel, 20 szakgimnáziummal kötöttek együttműködési megállapodásokat. Elindult az ösztöndíjprogram – közép és felsőfokon -, nyílt napokat tartottak. A MÁV Zrt. munkavállalói közül mintegy 15 ezer fő vett részt különböző konferenciákon. A KÜT tagjai javaslatokat fogalmaztak meg az álláshirdetéssel illetve az üres munkahelyek meghirdetésével kapcsolatban, valamint szóvá tették a szakmai bemeneti feltételek felülvizsgálatát.

 

Harmadikként Kardos János folyamatmenedzsment vezető tájékoztatta a testületet a MÁV Zrt. 2018. január 1-jétől megvalósuló MSZSZ változásról. Cél: az egységesítés, valamint a működési tapasztalatok alapján az MSZSZ pontosítása. Ennek eredményeként az Üzemeltetési vezérigazgató-helyetteshez és az Infokommunikációs és technológiai rendszerek főigazgatóhoz tartozó főosztályok igazgatósággá alakulnak, valamint a kizárólag a budapesti híd- és alépítményi főnökség megszűnik, a hidász szakaszok – hasonlóan a többi igazgatósághoz - a pályafenntartási főnökségekhez fognak tartozni. Az operatív HR szervezeten belül létrejön a toborzás-kiválasztás szervezeti egység és a vállalati érték menedzsment szervezet. Biztonsági Főigazgatóságon belül a jogszabályi változás miatt az Információvédelem neve Információ- és adatvédelemre módosul.

 

Negyedik napirendként Dr. Huli Adrienn lakásgazdálkodás vezető és dr. Kocsis Virág vagyonkezelési és gazdálkodási szakértő ismertette a lakásgazdálkodásról szóló utasítás módosításait, mely alapján az alábbi releváns információk hangzottak el.

1.      A lakáskiutalással kapcsolatos feladatokat és hatásköröket az Operatív HR igazgatóság átadta a Vagyonkezelési és gazdálkodási Igazgatóság (a továbbiakban: „VGI”), valamint a Területi Gazdasági Szervezet Területi vagyongazdálkodás részére.

 

2.   A MÁV Zrt. és a Magyar Állam közötti vagyonrendezés miatt a lakások tulajdoni viszonyai és ennek következtében az irányadó jogi környezet is megváltozott, ezért szigorodtak a bérbeadás feltételei. A lakások hasznosítása az új jogszabályi környezethez igazodva, a mindenkor hatályos, az állami vagyonnal való gazdálkodással, az állami vagyon hasznosításával kapcsolatos jogszabályok (az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet), valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a MÁV Rt. között 2001. szeptember 7. napján létrejött és többször módosított mindenkor hatályos Vagyonkezelési Szerződésben foglaltak betartásával és az állami vagyon hasznosításával kapcsolatban kiadott, a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. állásfoglalásai figyelembevételével kell alkalmazni, melynek módja a zárt pályáztatási rendszer.

 

3.   A pályáztatás lebonyolítása a VGI koordinációja mellett, illetve javaslatai figyelembevételével a Területi Gazdasági Szervezet Területi vagyongazdálkodás (pályázat kiírója) hatáskörébe tartozik.

 

4.      A pályázatokon résztvevő nyertes pályázók, a lakásokra legfeljebb 60 napon belül megköthetik a lakásbérleti szerződést és birtokba vehetik az ingatlant. A bérlői beruházással rendeltetésszerű állapotba hozható lakások várhatóan a következő pályázati eljárásban már pályáztatásra kerülhetnek.

 

5.       A lakásbérleti szerződések egyik melléklete a közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat, melynek költségeit aktív dolgozók esetén a MÁV Zrt. átvállalja.

 

6.      Azon lakásbérleti szerződések esetén, amelyek munkaviszony/munkakör megszűnéséig szólnak, a MÁV Zrt. külön értesítése nélkül, így a munkaviszony megszűnésével megszűnnek.

 

7.      A megemelt bérleti díjak a helyi települési önkormányzatok bérleti díjainak figyelembe vételével, a felelős vagyongazdálkodás követelményének megfelelően kerületek meghatározásra. A jogcím nélküli, illetve a nyugdíjas lakáshasználóknak a megküldött értesítésben foglaltaknak megfelelően kell eljárniuk.

 

Különféléken belül 3 fő munkavállaló munkabérelőleg kérelméről döntött a testület.

A KÜT következő soros ülése 2018. január 17-én lesz. Boldog Új Évet kívánunk.

 

 

 Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: