Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2018. március

A MÁV Zrt. KÜT ülése: március 20.

 

Elsőként a MÁV Zrt. 2017. évi HR tevékenysége, 2018. évi tervekről tájékoztatta a testületet Dorozsmai Éva humánerőforrás vezérigazgató-helyettes, Móricz Judit operatív HR igazgató, Kovács Tamás humánerőforrás gazdálkodási igazgató. Elöljáróban a vezérigazgató-helyettes bemutatta Kovács Tamást, aki ismertette eddigi életútját. A MÁV Zrt. 2017. évi létszámhelyzetének elemzését azzal kezdte, hogy elmondta, milyen kockázatai vannak a létszámhiánynak. Most kell megoldani a munkaerő utánpótlást, melyet azért nehéz kezelni, mert nem csak a vasúttársaság küzd ezzel a helyzettel. Kiemelte, hogy a nemzetgazdasági átlaghoz való felzárkóztatás három éves bérfejlesztési keretéből két év megvalósult, melynek a bérfejlesztési hatása 6,2 Mrd Ft volt. További intézkedéseket tesznek a bérszínvonal javítására. Az egyéb intézkedések között említette a munkavállaló ajánlási programot (MAP) ahol 67 ajánlás érkezett, valamint a vizsgaösztönző rendszer kidolgozását emelte ki (232 főt érintett). Mobilitási célú lakhatási támogatással is a munkaerő vonzását kívánják elősegíteni. Móricz Judit hangsúlyozta, a toborzás jelentőségét, megemlítve, hogy célunk a facebookon a középfokú végzettségűek megszólítása. A pályakezdő diplomások esetén a kiválasztási módszertanon változtatni kell annak érdekében, hogy minél gyorsabban lehessen őket megszólítani, elérni. Hangsúlyozta, hogy 2018-ban a munkaerő megtartás lesz a legfőbb feladat. A MÁV Zrt. létszáma 17.742 fő, melynek ügyeit 57 fő humánpartner látja el. Rámutatott a pályaorientációs rendezvények jelentőségére, ahol a résztvevők létszámát több mint 120 ezer fő tette ki. Megemlítette „Fókuszban a közös jövőnk” felsővezetői programot, melyben eddig 160 fő vett részt, de kiemelte a szolgáltatói szemlélettel kapcsolatban a fejlesztési program valamint az állomásfőnökök fejlesztési programjának jelentőségét. A képzésszervezéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon sok volt a bukás az erre kifizetett 420 millió Ft-ot más hasznos célra is lehetett volna fordítani, ezért át kell alakítani az oktatás, vizsgáztatás rendszerét is. Felvázolta a munkaügyi kapcsolatok főbb mutatóit. Kitért még arra is, hogy a 2018. évi bérfejlesztés differenciálásáról egy anonim kérdőív készül a munkáltatói jogkörgyakorlók részére. A vállalati értékmenedzsment célja a munkavállalók közvetlen elérése az információ minél pontosabb, gyorsabb eljuttatása érdekében.

A KÜT tagjai kérdéseket tettek fel a lehetséges humánpartneri létszámfejlesztésről, az adminisztrációs terhek csökkentésével kapcsolatban, jogszabályon túli társadalmi felelősségvállalási lehetőségekről. További kérdés hangzott el az OKJ-s képzésekkel kapcsolatban és az iskolarendszerű képzések újraindításával kapcsolatosan, amelyek jelenleg minisztériumi egyeztetés alatt vannak. A munkaerő biztosítása és megtartása elsődlegesen vezetői és érdekképviseleti feladat.

 

A második napirendi pontban a MÁV Zrt.-t érintő 2017. évi közfoglalkoztatási feladatokról, tapasztalatokról és 2018. évi célokról Király János közfoglalkoztatási irodavezető adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a MÁV Zrt. országos közfoglalkoztatóként minden évben az első 10 legnagyobb létszámot foglalkoztató közfoglalkoztató között szerepel. A 2017. évi szervezeti változásokkal az üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és a közfoglalkoztatási irodavezető írja alá az adott évi programra vonatkozó szerződéseket, dokumentumokat.  Az MSzSz-nek megfelelően a területi osztályvezetők lettek a közfoglalkoztatott munkavállalók munkáltatói jogkörgyakorlói. 2017. nyarán a közfoglalkoztatottak bevonásával kerültek megvalósításra az aluljárói festési projektek, melyeknek elsődleges célja a graffitik eltűntetése volt. Szeptember-november hónapban  a megelőző három évet átfogó belső ellenőrzési vizsgálat zajlott a közfoglalkoztatás hatékonyságáról, mely eredményesnek minősítette a programokat. Az állomási rend kialakítására figyelemmel tervezték meg a forgalmi területtel összefüggő zöldterületi munkákat és vonták be a közfoglalkoztatott munkavállalókat. 2017. évben 64 főt vett át a MÁV Zrt. a közfoglalkoztatási programjából. A  MÁV Zrt. hidat tud képezni a közfoglalkoztatási programján keresztül az elsődleges munkaerőpiac felé.  A MÁV Zrt. közfoglalkoztatási programjának fő tevékenységi területe a zöldterület karbantartás, a feladatok is ennek megfelelően kerültek meghatározásra az igazgatóságok által. Fő irány: a gépi-, kézi- kaszálás, parlagfű-irtás, cserje-, bokor irtás, burkolt-, burkolatlan árok tisztítás, szemét szedés, hulladék gyűjtés volt. A 2018. évi új program március 12-től indult, június 30-ig tart, melyben 860 főt tervez a MÁV Zrt. foglalkoztatni, melyből 539 fő már el is kezdte a munkát. Az elmúlt években a közfoglalkoztatással kapcsolatosan kiemelkedő panasz  az irodához nem érkezett.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifKülönféléken belül 2 fő munkavállaló részére rendkívüli szociális segély, illetve 2 fő munkavállaló részére munkabérelőleg kérelemről döntött a testület.

A KÜT következő soros ülése 2018. április 12-én lesz.

 

 Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: