Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2018. április

A MÁV Zrt. KÜT ülése: április 12.

Elsőként a MÁV Zrt. 2017. évi üzem- és vagyonbiztonsági helyzetéről, a 2018. évi feladatokról adott részletes tájékoztatást Kertész Ottó vasútbiztonsági vezető.  Bemutatta a Biztonsági főigazgatóság szervezetét, elmondta, hogy 441 fő fegyveres biztonsági őr teljesít szolgálatot, melyből 30 fő a Cargónál. Hangsúlyozta a kiemelt feladatok között a MÁV csoport irányításában való részvételt, a vasúti balesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket. Kiemelte a vasútbiztonsági feladatterv- és a biztonságirányítási rendszer jelentőségét. Megemlítette, az átfogó ellenőrzéseket ahol a forgalom illetve a rendkívüli események bekövetkezése miatt indokolt a megelőzés. Az összes cselekménynél az idegen külső fél által elkövetett esetek száma növekedett. A közlekedő vonat baleset- és veszélyeztetésnél kimutatható, hogy a MÁV csoporton kívüli és a magánvasút által okozott esetek száma növekszik. Ennek csökkentése érdekében évente két alkalommal a magánvasutak részére fórumot tartanak. Szólt még arról is, hogy az útátjárón történt események száma növekedett, a közúti közlekedésben résztvevők közlekedési morálja folyamatosan romlik és ez többlet feladatokat jelent. A személyi sérülésekről illetve az öngyilkos esetekről is részletes kimutatást mutatott be. A vagyonbiztonság területén az elkövetésekben csökkenés tapasztalható, ezen túl a vonat dobálások száma is csökkent. Megemlítette még a közveszéllyel (robbantással) fenyegetéssel való eseteket is. Felhívta a figyelmet az Európai Adatvédelmi rendelet (GDPR) május 25-i hatályba lépésére, mely szigorítás a személyi adatvédelemmel. A 2018. évi fő feladatokat ezen eredmények alapján határozták meg.

 

A második napirendi pontban tárgyalta a MÁV Zrt. Forgalmi Igazgatóság informatikai rendszerének használatával kapcsolatos kérdéseket. Béres Barna osztályvezető és Szatmári Csaba szakértő részletekbe menő tájékoztatást adott a jelenleg működő és változtatás alatt lévő rendszerekről. Két nagy rendszerről beszéltek, a FOR és a PASS2-ről. A RES kiváltását tervezik 2018. júliustól az RDE rendszerre történő átállással. A Siemens és a Thales fejlesztésű biztosító berendezések tekintetében a FOR rendszeren belüli vonatkövetés meg tud valósulni interface kapcsolat megvalósításával. A VPE Kft. fejleszti a menetvonal megrendelő rendszerét, ezért a Kapella 2 rendszerhez hozzá kell illeszteni a MÁV informatikai rendszereit. A PASS2 saját fejlesztése az év végére megvalósul. A papír alapú dokumentáció kiváltása egy lépcsőzetes bevezetéssel csökkenti majd a forgalmi szolgálattevő leterheltségét. Az írásbeli rendelkezések kiállításával, a lassúmenet kimutatással, az indulásra kész állapottal kapcsolatos változások, az F2 utasításba való bedolgozására van szükség, mondták el a KÜT tagjai. Az írásbeli rendelkezések elkészítéséhez a nagyállomásokon, kezdeményezték a KÜT tagjai a külső forgalmi szolgálattevők átminősítését forgalmi szolgálattevővé. Szólt még az osztályvezető a határállomások engedély kérésének megváltoztatásáról. A KÜT tagjai több szakmai javaslatot tettek, kérték ezek alkalmazhatóságának vizsgálatát a napi gyakorlatban.

 

Harmadikként Kardos János folyamatmenedzsment vezető tájékoztatta a testületet a MÁV-csoport munkaköri rendszerét megújító projekt indulásáról. Elmondta, hogy mi a cél a jövőre nézve. A munkaköri rendszer megújításában az elsődleges feladat a vasutas karrier utak kialakítása, a csoportszintű összhang megteremtése, valamint a munkaköri besorolások felülvizsgálata. Bemutatta a MÁV csoport vállalatainál a társaságonkénti munkakörök számát, mely csoport szinten 1611 munkakört jelent. Kitért arra, hogy az egyes társaságoknál a munkavállalók MMK szerinti megoszlása hogyan alakul. Az effektív munkát, pilot projektként a pályalétesítményi igazgatóságnál kezdték meg 2017 végén, ahol a 42 munkakörből 28 munkakör módosítási igény merült fel. A pályás pilot kapcsán ráirányította a figyelmet az egyéni karrier útra, amely a munkavállalók előrelépési lehetőségeit hivatott bemutatni. Végezetül arról szólt, hogy mik lesznek a következő lépések, melyek között említette, hogy a csoportszintű összhang, az MMK értékek meghatározása, a képzési igények azonosítása, az átsorolások végrehajtása szerepel. A projekt az érdekképviseletek delegáltjaival kerül lebonyolításra. A KÜT tagjai javaslatot tettek új munkakörök beemelésére.

 

A különféléken belül 3 fő munkavállaló szociális, 1 fő munkavállaló temetési segélykérelméről és 2 fő munkabérelőleg kérelméről döntött a testület.

A KÜT következő soros ülése 2018. május 15-én lesz.

 

 Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: