Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2018. május

A MÁV Zrt. KÜT ülése: május 15.

 

Elsőként a MÁV Zrt. 2017. évi gazdálkodásának főbb jellemzőiről és a 2018. évi üzleti tervéről adott részletes tájékoztatást Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes. 2017-ben sikeresen megtörtént a MÁV-HÉV Zrt. MÁV-csoportba történő integrációja, így a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. mellett a Csoport kiemelt, közszolgáltató társasága a MÁV-HÉV Zrt. lett. Pozitívan értékelte a három éves bérmegállapodás első két évének teljesülését, valamint kitért a vasútfejlesztések jelentőségére. A vezérigazgató-helyettes hosszan elemezte a finanszírozási és a tőkeszükséglethez kapcsolódó feladatokat. Kiemelte, hogy az elmúlt évek alatt megháromszorozódott a kincstári eszközök nettó értéke, ezért fokozott feladatunk a vagyonkezelt állami eszközök megőrzése. A MÁV Zrt. 2017. évi adózott eredménye 7,8 Mrd Ft, mely a csoportszintű gazdálkodási eredményhez is hozzájárul. Hangsúlyozta, hogy az adósságállomány jelentős mértékben csökkent az elmúlt években. A tulajdonosi joggyakorló jóváhagyta a társaság 2018-2020. üzleti tervét, valamint a februárban aláírt költségtérítési záradék biztosítja a stabil működést. A KÜT tagjai a munkahelyi szociális körülményekre, klímatizálásra elkészült felmérésekkel kapcsolatban elmondták, hogy a rendelkezésre álló keretek nem elegendőek a megvalósításra. Válaszában a vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy a fejlesztésekhez, beruházásokhoz már hozzákapcsolják a munkavállalók munkahelyi környezetének felújítását is. Az informatikai fejlesztések kapcsán az a kérdés merült fel, hogy készül-e elemzés arról, hogy milyen megtérülése van ezeknek. Erre azt a választ adta, hogy egyrészt ezen a téren is haladnunk kell a korral, másrészt az integrált fejlesztésekkel nagyon sok területen időt nyerünk. A legfőbb cél ezen fejlesztések által is a szolgáltatási színvonal növelése, a menetrendszerűség javítása. Továbbra is fontosnak tartja a fejlesztéseket, nagy értékű eszközállomány kerül támogatással a MÁV-hoz, melyek karbantartására a jövőben költeni kell.

 

A második napirendi pontban a 2018. április 5. napján a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő, 17 db meghirdetett lakás pályáztatásával kapcsolatban a hat területen a Területi Lakásbizottságok által a beérkezett pályázatok felbontásra és elbírálásra kerültek. A MÁV Zrt. 85/2017. (XII. 8. MÁV Ért. 30.) számú elnök-vezérigazgatói utasításban (továbbiakban „lakásutasítás”) foglaltak alapján pontegyezőség két területen állt fenn, így a KÜT javaslatot tett a pályázók közötti prioritási sorrendre vonatkozóan. A Területi Lakásbizottság KÜT delegáltjai elemezték a pályázatok érvénytelenségének okait, melyek között gyakori volt: a munkáltatói nyilatkozat hiánya, a pályázó aláírásának hiánya, illetve a pályázatot tartalmazó zárt borítékon szereplő „bérlakás” jeligén kívüli további információ feltüntetése (pl. pályázó neve, címe). Ezen okokat jelezte a testület dr. Huli Adrienn lakásgazdálkodás vezetőnek. Mindezek mellett a KÜT javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy amennyiben a meghirdetett lakásra legalább három pályáztatás alkalmával nincs jelentkező, úgy a lakásutasítás vonatkozó melléklete alapján meghatározott bérleti díj kerüljön felülvizsgálatra. A Területi Lakásbizottságok kérése, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket mind formai, mind pedig tartalmi vonatkozásban tartsák be!

 

Harmadikként Móricz Judit operatív HR igazgató a MÁV Zrt. 2017. évi Egészségmegőrző program eredményeiről adott részletes tájékoztatást és előre jelezte, hogy a következő programot 2019. évben indítja a munkáltató egész évet átfogóan (vélhetően emiatt úgy fogja biztosítani a kapacitást a Vasútegészségügy, hogy a nyári hónapokra is kap lehetőséget a MÁV Zrt. pl. Balatonfüredre). Az igazgató hangsúlyozta, hogy fő cél a munkavállalók egészségének megőrzése, valamint a prevenció. A munkavállalókat jó egészségben tartani közös érdek, a munkáltató és a munkavállaló közös érdeke, melyért aktívan kellene tenniük a munkavállalóknak. Sajnos az eddigi munkáltatói pilot programok (dietetikai tanácsadás, gyógytorna és szűrővizsgálat) nem mondhatóak sikeresnek az érdeklődés hiánya miatt. A KÜT elnök jelezte, hogy lehetséges ok lehet a nem elégséges tájékoztatás. Közös felelősségünk van a munkavállalók tájékoztatásában, mert az a tapasztalat, hogy nincs átütő ereje az információnak. Javasolta ezért a munkáltatók által a munkavállalók felé kimutathatóan legyen ismertetve az Egészségmegőrző program tartalma, helyszíne, az ideje és a jelentkezés módja.

A KÜT tagjai felvetették még, hogy viszonylag kevés nap áll rendelkezésre a gyógykezelésekre (kieső napok: a hétvégék és az érkezés és távozás napja). A HR szervezet felveszi ez ügyben a kapcsolatot a Vasútegészségüggyel, hogy lehet-e bővíteni ezeket a napokat, pl. már az érkezés napján gyógykezelésen vehessen részt a munkavállaló. A KÜT javasolta többek között pl. a fordulószolgálatos munkakör beemelését a programba. Móricz Judit kérte, hogy a KÜT javaslatait indokolva összesítse a programra vonatkozóan és küldje meg részére, hogy az üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezettel egyeztetni lehessen ez ügyben.

 

Különféléken belül 1 fő munkavállaló szociális segélykérelméről döntött a testület.

A KÜT következő ülése 2018. június 14-én lesz.

 Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: