Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2018. június

A MÁV Zrt. KÜT ülése: június 14.

Elsőként Hidasi Sándor a KTI vasúti vizsgaközpont vezetője rövid bemutatkozást tett, majd az alapképzésre érkezőkkel kapcsolatban elmondta, hogy először arra kellene megtanítani őket, hogy vasutasok legyenek. Mit oktatunk? Kialakult egy 40 éve működő gyakorlat, melyen változtatni kell. Elsőként az utasítás rendszerek átalakítása szükséges, majd új képzési módszerek alkalmazására van szükség. Ilyen kidolgozása van folyamatban, melyet a BGOK-val közösen végeznek. A képzéseket vissza kell vinni a gyakorlatba. Az oktatók felkészítése is komoly feladat, mert fontos, hogy át is tudja adni a tudást. Új vizsgamódszertanok bevezetésére van szükség, melynek keretében a vizsgabiztosok fejét is át kell gyúrni! A vizsgaközpontban elhelyezendő vasúti szimulátor a járművezetők oktatását és vizsgáztatását végzők munkáját segíti majd elő. Az időszakos vizsgára a tudásanyagot a vasúttársaság állítja össze. A szakma mondja meg mit kér, a KTI vizsgaközpont elkészíti a vizsgakérdéseket, a BGOK a sikeres vizsgához leoktatja a tudásanyagot. A KÜT tagjai a sikeres vizsgáztatás érdekében javaslatokat fogalmaztak meg a vezető részére.

 

A második napirendi pontban Dobás László BGOK vezetője tájékoztatást adott a képzési-oktatási rendszer átalakításáról. Azzal kezdte, hogy átkerülve a BGOK-ba azt a célt tűzte ki, hogy szorosabb együttműködést kell megvalósítani a BGOK és a KTI között, bevonva a vasúttársaságokat is.

Ennek az együttműködésnek egyik eredménye az új gyakorlatorientált általános forgalmi alapképzés képzési program, melyben megvalósul  az elméleti és gyakorlati oktatás felváltva történő oktatása. A képzési programban a belső vizsgáztatás rendje is ehhez a módszertanhoz lett igazítva. Fókusz a hatósági vizsgán való megfelelés. A vezető elemezte a változtatásokat a munkavállaló az oktató és a munkáltató szempontjából. A képzés és a vizsgáztatás módszertanának megváltoztatásához a szabályok egyszerűen és egyértelműen legyenek megfogalmazva. A szabályokat a közlekedés biztonságának megóvása mellett kell felülvizsgálni. Az utasításban naprakész ismeretanyag kell szerepeljen, kerüljenek ki azok a szabályok amit már nem alkalmaznak. A vizsgamódszertan átdolgozása során azt kell elérni, hogy az írásbeli dolgozat megírásának ideje nem lehet 4 óránál hosszabb és a gyakorlati vizsgamódszertanra szükséges áttérni.

A KÜT tagjai javaslatokat tettek a gyakorlati oktatások helyszínére, felvetették a mentori képzés fontosságát, valamint a területi képzés elindítását. Konkrét kérdésként merült fel a jelzőőri tevékenység, melyre válaszként megtudtuk, hogy 96 órás jelzőőri tanfolyam indítását kérte a MÁV Zrt. a BGOK szervezetétől. Az oktatói gárda továbbképzéséhez a nívó eléréséhez egy Vasútszakmai Akadémia elindítását tervezi. A cél: a minél jobb eredmény elérése, mondta zárszavában Dobás László.

  

Harmadikként a pályás MMK projekt állásáról, valamint az MSZSZ aktuális módosításáról tájékoztatta a testületet Virág István pályalétesítményi igazgató, illetve Kardos János folyamatmenedzsment vezető. Kardos János ismertette, hogy hol tart a projektmunka, kiemelve az érdekképviseletekkel menet közbeni egyeztetések fontosságát. A pályás területen jelen van a fizikai és az irányítási szint egyaránt, ezért választották indulóként a projektben. Virág István kiemelte, nagyon fontos, hogy napi kapcsolat van az osztályokkal és a szakmai végrehajtó szervezeti egységekkel. Megemlítette a 2020-ig tartó EU-s finanszírozást, valamint azt, hogy a felújított pálya karbantartásához fontos a humánerőforrás megtartása. Ezért kell egy olyan életpálya, melyben a munkavállaló látja, hová lehet eljutni. „Több munkáért több pénz jár” – ezt a gondolatot azzal összefüggésben hangsúlyozta, hogy Budapest-Ferencváros, vagy egy mellékvonalon dolgozik a munkavállaló. Kitért arra is, hogy képzett, elkötelezett jól megfizetett munkavállalókra van szükség. Rámutatott a közös munka fontosságára a folyamatmenedzsmenttel, mely minden szinten elősegítette az előrehaladást. A KÜT tagjai felvetették, hogy a többletképesítésen alapuló tudást el kell ismerni, melyet használnak a napi munkavégzés során. Kérdésként merült még fel, hogy az alapelv végig megy-e minden területen, melyre azt válaszolták, hogy igen.

 

Negyedik napirendként a MÁV Zrt. MSZSZ-nek módosításával kapcsolatban szóbeli tájékoztatást kért a testület Virág István pályalétesítményi igazgatótól. Az igazgató elmondta, hogy a zöldterület karbantartási tevékenység áthelyezése történik meg az üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezeten belül. A munkavállalók átkerülnek a Pályalétesítményi igazgatósághoz, valamint a Területi Pályafenntartási főnökséghez. A Zöldterület karbantartási egységek változatlan létszámmal kerülnek át a Területi Pályafenntartási főnökségekhez, azonban a telephelyük változatlan marad. A MÁV Zrt. MSZSZ-ének ezen szervezeteit érintő részei pontosításra kerültek. Ezen felül a Vagyonkezelési és gazdálkodási igazgatóság feladatkörei kerültek pontosításra.

 

A különféléken belül 3 fő munkavállaló munkabérelőleg kérelméről, 1 fő szociális és 1 fő temetési segélykérelméről döntött a testület. Kettő fő munkavállaló segélykérelmét a testület elutasította, mert nem felelt meg a rendkívüliségnek illetve az nem volt alátámasztva igazolásokkal.

A KÜT következő soros ülése 2018. augusztus 23.

 Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: