Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2018. augusztus

A MÁV Zrt. KÜT ülése: augusztus 27.

 

Első napirendi pontként "javaslat a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások pályázat útján történő kiutalásáról" témakör került ismertetésre. Dr. Máté Tamás vagyonkezelési és gazdálkodási szakértő bemutatta a 2018. évi II. lakáspályázat összesítését. Az összes pályáztatott lakás 16 db volt, melyek vonatkozásában 34 db lakáspályázat került benyújtásra. A benyújtott pályázatok közül 25 db volt érvényes és  9 db érvénytelen. Részletesen ismertetésre kerültek az érvénytelen pályázatok esetében az érvénytelenségi okok (hiányosan került benyújtásra a pályázati dokumentáció, több esetben hiányzott a munkáltatói nyilatkozat, vagy kitöltetlen volt, de volt olyan eset is, hogy a pályázó a megpályázott lakások közül nem jelölte meg melyik lakást pályázza meg, illetve a pályázati borítékra rá írta a nevét a pályázó, a pályázat benyújtására vonatkozó szabályok ellenére). A budapesti és a debreceni területen a lakáspályázaton a pályázók között a pályázat elbírálására vonatkozó rendszer szempontjai alapján pontegyenlőség alakult ki és a hatályos lakásutasítás szerint ezen esetekben a KÜT javaslata alapján születik döntés. A pályáztatás tapasztalatai alapján a hatályos lakásutasítás lakáspályáztatásra vonatkozó szabályai vonatkozásában a KÜT tagjai módosító javaslatokat tettek, melyek megküldésre kerültek a lakásgazdálkodás vezetőjének.

 

A második napirendi pontban a jelző és biztosítóberendezések üzemeltetésére és felügyeletére (JB. 1. sz. utasítás)” vonatkozó utasítás-tervezetről Kirilly Kálmán biztosítóberendezési osztályvezető adott tájékoztatást. Elmondta, hogy az egyik legrégebbi utasítás a TB 1-es, melynek korszerűsítését a szervezeti módosítások az új berendezések megjelenése a hálózaton indokolja. Tagolásában alapvető változás nem történt. Amit a műszaki biztonság megkövetel, azt teljesíteni kell. A munkakörök, hatáskörök meghatározására hosszú távon kell gondolkodni, mivel hatósági utasításról van szó. Nagy vita volt az egységvizsgálatok ciklikusságát illetően, melyet a meghibásodások arányváltozása miatt vettek górcső alá. (Nem az utasítás része, de a témához kapcsolódik, hogy új modern egységvizsgáló műszerek, gépek beszerzésére tett javaslatot a szakma a MÁV vezetésének, a beszerzés előkészítése folyamatban van.). Fontos szakmai feladat a kábelmérések műszaki, biztonsági paramétereinek megfelelő időszakos ellenőrzése, a biztonság és üzemkészség szempontjából fontos követelményeknek való megfelelés, ennek megfogalmazása is változott. A tervezetet több lépcsőben dolgozták át, hatósággal előzetesen egyeztetve lett az általános rész. Javaslatként hangzott el a KÜT tagjai részéről, hogy a szakfelügyelet adásakor legyen hatásköre a szakfelügyeletet ellátó dolgozónak a munka leállítására, amennyiben a szükséges engedély a külső fél részéről nincs meg, vagy a berendezések védelme érdekében adott utasítást nem teljesíti.

 

Harmadikként a pályavasúti szolgáltatások igazgatósága képviseletében Herczog Ákos projektmenedzser tájékoztatást adott a vasútvállalatok menetvonal igénylési folyamatáról, melyben az alapdokumentum Hálózati Üzletszabályzat (HÜSZ) a Hálózat Hozzáférési Szerződés (HHFSZ) valamint az SZ.1. utasítás. A vállalkozó vasúti társaságok a HÜSZ alapján rendelik meg a szolgáltatásokat. Az értékesítési folyamat informatikai támogatása új funkcióval, a szolgáltatás pontosítással bővül 2018. novembertől. A szolgáltatás pontosítás funkció - melyet szintén elektronikus úton kívánnak a rendszerbe beépíteni -, az elektronikus vonat-összeállítás közléssel együtt lehetővé teszi a járművek követését is.  

A szolgáltatás pontosítás bevezetése előtt megtörtént a funkció újragondolása, tapasztalatok gyűjtése (Záhony, Miskolc, Ferencváros), fejlesztések, módosítások specifikálása, pilotüzem és közös teszt (RCH). A pontosítás során a vasúti társaságoknak rögzíteniük kell, hogy mely kocsik érintettek a megrendelt szolgáltatásokban. A bevezetés várhatóan 2018. november 5-től, a gyakorló üzem 2018. december 9-ig tart. A PASS2-ben pontosítandó szolgáltatásokkal (tolatószemélyzet biztosítás stb.) bizonyítható a megrendelés, számon kérhető a teljesítés, egyértelmű a feladat, valamennyi teljesítmény kimutatható és elszámolható.

A KÜT tagjai műszaki javaslatokat, valamint az elektronikus rendszereket kezelők részére ösztönzés és elismerés bevezetésére tettek kezdeményezést.

 

Különféléken belül 6 fő munkavállaló munkabérelőleg kérelméről, 1 fő szociális segélykérelméről döntött a testület.

A MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács 2018. szeptember 25-én üzemi tanács elnökök és megbízottak részére konferenciát szervez a Baross Gábor Oktatási Központban.

 

 Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: