Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

 KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCS ELNÖK

 

H Í R L E V É L

a MÁV Zrt. üzemi tanácsainak országos konferenciájáról

 

Baross Gábor Oktatási Központ

(Budapest, Luther u. 3. II. em. 11. sz. Baross terem)

 

2018. szeptember 25. (kedd)

 

A KONFERENCIA PROGRAMJA:

 

09.00 – 09:50  Regisztráció

 

09.50 - 10.00  A konferencia megnyitása

                        Megnyitja: Bodnár József a MÁV Zrt. KÜT elnöke

 

10:00 – 10:50 A MÁV Zrt. KSZ módosításai, vezényelt munkarend, jogeset gyűjtemény

                        Előadó: Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre MÁV Zrt. munkajog vezető

10.50 – 11.00 Kérdések és válaszok

 

11.00 – 11.15 Szünet

 

11:15 – 11.55 A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságok határmódosítása 2019.01.01-től

Előadó: Nagy Krisztián Budapest pályavasút területi igazgató

11.55 - 12.10 Kérdések és válaszok

 

12.10 – 12.30 Hideg ebéd

 

12.40 – 13.10 Tájékoztató a MÁV Zrt. létszámhelyzetéről, munkáltatói

intézkedésekről, a kafetéria kérdéséről.

                        Előadó: Dorozsmai Éva humánerőforrás vezérigazgató-helyettes

13.10 – 13.30 Tájékoztató a MÁV csoport MMK projekt állásáról.

                       Előadó: Kardos János projektvezető

13:30 – 13:40 Kérdések és válaszok

 

13.40 - 14.10  A MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanács elnökének tájékoztatója,

felkészülés a 2019. évi választásokra

14.10 - 14.30  Kérdések, tapasztalatcsere, konferencia zárása.

A MÁV Zrt. KÜT Hírlevelei elérhetők a www.kutonline.rt.hu oldalon.


A Központi Üzemi Tanács elnökének megnyitóját követően, Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre ismertette a MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosításait. Hangsúlyozta, hogy időnként „plasztikai műtétet” kell végrehajtani, mivel a meglévő szabályainkat a változó körülményekhez kell igazítani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Munkajog vezető elmondta azt is, hogy ezek az igazítások néha egy kis lépést jelentenek a munkáltatónál, de nagy jelentőségűek a munkavállalók számára. Elkészítették továbbá a korábbi években kiadott „Jogesetgyűjtemény” felújított változatát, ezen felül „Foglalkoztatási kisokost” is készítettek a munkáltatói jogkörgyakorlók részére, valamint a foglalkoztatási iratminták felülvizsgálatán is dolgoznak. Beszélt még az Együttműködési Megállapodás módosításáról, az Egészségmegőrző Programról, valamint az alágazati KSZ jelentőségéről. Az üzemi tanácsok képviselői kérdéseket tettek fel a ki nem adott munkaközi szünet elszámolhatóságáról, a hatósági vizsgák ösztönzéséről, a helyettesítési gyakorlatról – fogalom tisztázással - valamint jó példa is elhangzott az átirányítás intézményéről is.

 

A rövid szünetet követően, Budapest pályavasúti területi igazgatója: Nagy Krisztián ismertette a területi határmódosítás indokait és alapelveit, melyek között említette, hogy leterheltség szempontjából lélegzetvételhez kell juttatni a budapesti területet.

     

 

 

 

Térképen mutatta be a tervezett változtatásokat, melyek legnagyobb mértékben a szombathelyi területet érintik. Ismertette a területi igazgatóságok tervlétszámait, azok várható változását. A legjelentősebb létszámváltozás a forgalomnál várható. A területi igazgató kiemelte, hogy az informatikai és SAP rendszerek területi határmódosításhoz igazítása jelenti most a legnagyobb kihívást. A szervezeti egységek kódjának átállítása van most folyamatban, ezen felül a vagyongazdálkodás helyrajzi számait is át kell állítani. Hangsúlyozta még azt is, hogy a területi harmonizáció nem jár létszámleépítéssel. Az oktatási helyszínek, az orvosi vizsgálatok az ésszerűség jegyében változnak. A kérdések többsége TEB szakterületről érkezett: felsővezetékes létszám átcsoportosításról, biztosítóberendezési központi javítónál pozíció átadásról szólt. Válaszában a területi igazgató elmondta, hogy nincs olyan változtatás, amely mindenkinek jó lenne. Abban bízik, hogy a csökkenő számú csomópontok kapcsán felszabaduló létszám szétosztása egy kis segítséget jelent.

 

Az ebédet követően Dorozsmai Éva humánerőforrás vezérigazgató-helyettes mutatta be, hogy milyen óriási összeg kerül évente személyi ráfordításokra, majd ismertette az elmúlt egy év intézkedéseit a munkaerőpiac kihívásaira. Kritikus a helyzet szinte valamennyi állami vállalatnál, mert a multik könnyen ráígérnek a bérekre. Az intézkedések között kiemelte: a budapesti bérkiegészítést, a fejpályaudvari 5%-ot, a verseny tilalmi megállapodást, a vizsgaösztönző rendszer kidolgozását, mobilitási célú lakhatási támogatást, a MAP (Munkavállaló Ajánlási Program) jelentősége kapcsán pedig kérte a jelenlévőket is, hogy hozzanak a vasúthoz munkavállalót, éljenek az ajánlásért járó emelt összegű juttatással. Hangsúlyozta, hogy a teljes képzési rendszer átalakítására van szükség. A humánerőforrás vezérigazgató-helyettes beszélt a toborzás, a munkaerő megszerzés, valamint a munkaerő megtartás terén tett erőfeszítéseikről. Beszélt a kafetériáról is. Javaslatot vár a munkavállalói képviseletektől egy toborzó iroda kialakítására: helyszín és berendezés vonatkozásában, valamint arra is, milyen szakmá(k)ról készítsenek újabb tájékoztató kisfilmet.

Előadása végén feltette a kérdést: milyen értéke van ma vasutasnak lenni? A közösség, az összefogás jelentőségét emelte ki, majd példákat említett társadalmi megítélésünkről a családok éve kapcsán.

 

 

 

A toborzási tapasztalatok alapján, kérésként fogalmazta meg a pótlékok alapbéresítésére vonatkozó felvetését, mivel az új jelentkezők a személyi alapbért helyezik az első helyre az állásinterjúkon.

Ezután több javaslattal és kéréssel éltek az ÜT elnökök, melyeket befogadott a vezérigazgató-helyettes asszony. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az ösztönzőkről való hírlevél hamarosan megjelenik és hozzá tette a TEB-s szakmák béreinek felülvizsgálata folytatódik.

 

Kardos János projektvezető ismertette a MÁV csoport munkakör megújító projekt állását. Összesen 1611 munkakör felülvizsgálatára kerül sor. A szakterületek között is sok kérdés merül fel. A pályás struktúra bemutatásával érzékelteti, hogy első körben a munkakörök felülvizsgálata történt meg, majd a bevezetés kidolgozása lesz a második fázis. Az ÜT elnökök javaslatot fogalmaztak meg

 

 

Az üzemi tanácsok működéséről, a választások kiírásáról, az ÜT ülés összehívásáról, az ülésről készített jegyzőkönyv tartalmáról, a közzétételről, a munkaidő kedvezmény felhasználásáról Bodnár József KÜT elnök tájékoztatta a konferencia résztvevőit. Részletesen szólt a rendkívüli élethelyzetbe került munkavállalók segélyezéséről, a nagycsaládosak elkülönített év végi megsegítéséről, az adómentes temetési segélyről. Felhívta a figyelmet a szervezeti változások, területi határmódosítások következtében kialakult helyzet kezelésére, a Munka törvénykönyve szerinti 5 éves választási ciklus betartására. Prezentációjában részletesen bemutatta a választási bizottság megalakításának és működésének főbb momentumait. Zárszavában, felhívta a figyelmet a KÜT Hírlevél elérési lehetőségeire, majd mindenkinek jó munkát kívánt, megköszönve a részvételt.

 

www.kutonline.rt.hu

 

Összeállította: Bodnár József KÜT-elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: