Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2018. október

A MÁV Zrt. KÜT ülése: október 10.

Első napirendként Dorozsmai Éva humánerőforrás vezérigazgató-helyettes bemutatta a Központi Üzemi Tanács főbb feladatait és működését. Ezután bemutatkozott dr. Homolya Róbert a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. 2010-től különböző kormányzati területeken dolgozott. Foglalkozott fejlesztésekkel és beruházásokkal, 2016-tól a fejlesztéspolitikán belül a közlekedéssel is. Kihívásnak tekinti, hogy hogyan működik a személyszállítási szolgáltatás. Kitért arra, hogy az emberek utazási szokásai megváltoztak, kb. 4 millió személyautó közlekedik ma Magyarországon. A vasút számára egyszerű a képlet, több utast kell megszerezni. Újra kell gondolni a közösségi közlekedést a párhuzamosságok megszüntetésével, a kötött pálya előnyeit kell kihasználni. A pályakarbantartásba befektetett milliárdoknak a szolgáltatás színvonalában meg kell térülnie, a cégcsoporton belül jelenleg fennálló párhuzamos tevékenységeket is egységesíteni szükséges. Célul tűzte ki egyes feladatok visszaszervezését a MÁV csoportba. Fontosnak tartja a pályaudvarok megújítását. Mindez hatalmas feladatot jelent, mely nagyon megtisztelő számára. Ezt követően a KÜT tagjainak bemutatkozása történt meg. Ezek után konkrét kérdésekre válaszolt az elnök-vezérigazgató. Az első kérdés a 3 éves bérmegállapodásból eredő béremelés, és a kormány által beharangozott minimálbér és garantált bérminimum emelés következményeire vonatkozott. A 2019. évi bérfejlesztés mértékével kapcsolatban elmondta, hogy konkrétumot csak a kormány és a munkaadók megállapodása után tud érdemben mondani. A következő kérdés a területi harmonizációra vonatkozott, melyre válaszként elmondta, hogy a folyamat elindult, de a véglegesítésig még szakmai egyeztetések történnek. Harmadikként a munkakör megújítási projekt folytatólagosságára vonatkozó kérdés merült fel, erre válaszként hangsúlyozta, hogy egyes munkakörök összevonásával többlet bérhez jusson a munkavállaló. Zárszavában összegezte, az a cél, hogy a munkavállalók szeressék a munkájukat és ezért versenyképes bért tudjon fizetni a munkáltató. A KÜT elnöke támogatást kért ahhoz, hogy az oktatás, vizsgáztatás módszertanának felülvizsgálatához nyújtson segítséget az elnök-vezérigazgató, támogassa a szakmai tudás elismerését.

 

  

 

A második napirendi pontban dr. Truzsi Erika humánpolitikai szakértő tájékoztatást adott a MÁV Zrt. területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartás szervezeti változása következtében, a 2018. IV. negyedévi szociális segélykeret, illetve munkabérelőleg keretek módosításáról. A felülvizsgálat eredményeként, a KÜT és a munkáltató együttdöntése alapján szociális segély átcsoportosításra Budapest területén került sor. A munkabérelőleg vonatkozásában valamennyi érintett szervezeti egység IV. negyedéves keretösszege módosult, melyről a munkáltatói jogkörgyakorló és a humánpartner hivatalos tájékoztatást kapott.

 

Harmadikként a MÁV Zrt. VBKJ rendszer működtetésének szabályozásáról szóló utasítás módosításáról adott tájékoztatást Güntherné Varga Erzsébet humánpolitikai szakértő. Bevezetőjében arról tájékoztatta a testületet, hogy az SZJA 2019. évi változása indokolja az utasítás módosítását. A változás jelentős mértékben érinti a VBKJ keretében biztosított juttatási elemek körét és a juttatások adóterheit, megszűnik a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége, a juttatást a munkabérrel megegyező adó- és járulékfizetési kötelezettség fogja terhelni függetlenül attól, hogy melyik évben mekkora összeg került igénylésre. 

A munkáltató tájékoztató levélben értesítette azt a 671 főt, aki a 2018. évi és/vagy korábbi évek VBKJ keretének terhére lakáscélú támogatást választott, ezért a törvényi változás jelentős mértékben befolyásolja a rendelkezésére álló keret felhasználásának lehetőségét, a folyósítható összeg nettó értékét. Nincs arról információ, hogy ki, mikor szerette volna felhasználni az erre a célra elkülönített összeget.

Milyen alternatívák állnak most rendelkezésre?

1.     A rendelkezésére álló összeg lakáscélú felhasználása és 2018. évi adómentes kifizetése abban az esetben valósulhat meg, ha a munkavállaló

·       2018. május 31-ig lakáscélú hiteltörlesztésre (OTP-ADLAK) igényelt támogatás, továbbá az - idei vagy korábbi években lefolytatott - adómentességi kritériumvizsgálat eredménye alapján jogosult az adómentes juttatásra, és amennyiben a támogatás kifizetését folyószámlás utalásként kérte, legkésőbb 2018. november 15-ig leadja a hitelfolyósító igazolását, amely tartalmazza a hiteltörlesztésre használt folyószámláról tárgyévben megvalósult hiteltörlesztés összegét. Amennyiben a hitel/központi elszámoló számlára, elő/végtörlesztés célra igényelte a támogatást, és a folyósítás időpontjában (december) még fennálló hiteltartozása van a hitelt nyújtó bank felé, akkor Önnek nincs teendője, az igényelt támogatás utalása automatikusan meg fog történni a korábban kérelmezett célszámlára.

·       lakásvásárlás-, építés-, építtetés-, korszerűsítés esetén – nem hiteltörlesztéshez – igényelt támogatáshoz legkésőbb 2018. október 19-ig benyújtja a hatályos VBKJ utasítás 4/1. számú melléklete szerinti kérelmét és az igényléshez a lakáscél szerint szükséges dokumentumokat hiánytalanul csatolja.

2.     A hatályos VBKJ utasítás szerinti nyomtatványon legkésőbb 2018. október 31-ig bejelentheti a felhasználás meghiúsulását és „B” nyilatkozati lap kitöltésével nyilatkozhat a 2018. évben ezen a címen választott összeg más VBKJ elemeken történő felhasználásáról. Az előző években lakáscélú támogatásra gyűjtött összeg a munkáltató közterheivel csökkentve „VBKJ megváltás” címen kerül kifizetésre, mely a munkavállalónál összevonandó adó és járulékköteles jövedelemnek minősül.

3.     Munkáltató - a hatályos Személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével - a VBKJ utasítás módosításával lehetőséget szeretne biztosítani a lakáscélú támogatás címén rendelkezésre álló teljes összeg (előző években felhalmozott keretösszeg is) más VBKJ elemeken történő felhasználására. Az utasítás módosítása folyamatban van, a vissza nem térintendő lakáscélú támogatás meghiúsulásának esetére kidolgozás alatt lévő (B2) nyilatkozatot várhatóan 2018. október 15-ét követően beszerezheti a Humán Ügyfélszolgálati irodákban. A kitöltött nyilatkozat legkésőbb 2018. november 27-ig nyújtható be a Humán Ügyfélszolgálati irodában.

4.     A lakáscélú támogatás címén rendelkezésre álló összegre való jogosultsága a fent hivatkozott jogszabály 2019. január 1-i hatályba lépését követően sem veszik el. Előfordulhat, hogy 2018. december 31-ig nem, vagy csak részben tudja felhasználni a lakáscélú támogatását és az előző pontokban meghatározott módon és határidőig nem nyilatkozott, ebben az esetben a lakáscélú felhasználás a törvény hatályba lépésével meghiúsul. A lakáscélú támogatásra gyűjtött összeg a munkáltatói közterhekkel csökkentve „VBKJ megváltás” címén, a munkavállalói adó és járulékterhek levonásával a 2019. január havi bérekkel egyidejűleg kerül folyósításra.

Különféléken belül 5 fő munkavállaló munkabérelőleg kérelméről, 2 fő szociális segélykérelméről döntött a testület. A MÁV Zrt. zárt pályázati eljárás keretében október 11-től jelenteti meg lakás pályázati kiírását. Mind a hat területi igazgatóságon november 12. 14 óráig lehet benyújtani a pályázatokat, melyről november 20-án lesz végleges döntés.

A következő KÜT ülés 2018. november 12-én lesz.               

                              Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: