Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2018. november

A MÁV Zrt. KÜT ülése: november 20.

Elsőként a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások legutóbbi pályáztatásának eredményei kerültek összegzésre Dr. Huli Adrienn lakásgazdálkodás vezető és Dr. Máté Tamás vagyonkezelési és gazdálkodási szakértő  részvételével. Országos szinten 21 lakás került a pályázati kiírásba, amelyre összesen 63 fő pályázott.  A korábbi pályázatokhoz hasonlóan most is sok érvénytelen pályázat  került benyújtásra (a pályázatok 24%-a érvénytelen volt), továbbá több lakás kapcsán nem érkezett egyetlen pályázat sem. A fentiekre való tekintettel a KÜT javaslatára, a további sikeresebb pályázati anyagok benyújtása érdekében a kiírás mellékletei kibővítésre kerülnek az alábbi dokumentumokkal: pályázati dokumentum kitöltve (példaadatokkal mintaként), munkáltatói támogatáshoz nyilatkozat minta. Továbbá a humánszolgáltató központokban papír alapú nyomtatványcsomagokat készítenek elő a pályázók részére. A lakások további hasznosításának elősegítése érdekében a KÜT tagjai javaslatot tehetnek a pályáztatható lakások tekintetében a területi vagyongazdálkodási vezetők felé a munkavállalók lakhatási igényeinek ismeretére tekintettel. A területi vagyongazdálkodási kollégák a pályázat kiírásától a pályázat beadásáig továbbra is segítik a pályázókat. A Területi pályázati bizottságot felkérjük, hogy a pályázatok kitöltési segédletét minden fórumon terjesszék, a sikeres pályázatok benyújtása céljából.

A KÜT javaslatára a pályázati kiírás is pontosításra kerül.

Zárásként ismételten elhangzott és megerősítésre került, hogy a MÁV Zrt. lakásgazdálkodásának legfőbb célja a foglalkoztatáspolitikai érdekekkel összefüggésben a MÁV-csoport leányvállalataival munkaviszonyban álló személyek lakhatási problémáinak megoldása, elősegítve ezzel a megfelelő létszámú és képzettségű munkavállalói állomány biztosítását.

A második napirendi pontban Herczog Ákos projektmenedzser tájékoztatást adott a két hét szolgáltatás pontosítás bevezetésének tapasztalatairól. Megtörtént az érintettek oktatása, 110 fő EGO-s oktatót képeztek ki, valamint a hozzáférésre jogosultak felhasználóit. Pilot és közös teszt az RCH és a MÁV-START Zrt.-nél segítette az elindulást. November 5-én beindult a pontosítás rögzítés, melynek gyakorló üzeme december 9-ig tart. A jelenleg 48 vasútvállalattól november 5-19. között 16 végzett el pontosítást. Levelet küldtek azon vállalatoknak, akik megállapodás alapján még nem kezdték el ezt a munkát. Elemezte a jelenlegi hibatípusokat, kitért a kész kapcsoló informatikai módosítására, mely december 4-től lesz a rendszerben verzióváltáskor. Kiemelve az RCH-t, mely naponta 600 pontosítást ad, amelyből 20% még hibás. Technológiai megújításként már notebookon, tableten, mobiltelefonon is elérhetővé válik decembertől a PASS2 új reklamációs felülete, valamint az IÜR főmenü. A KÜT tagjai javaslatokat, illetve kéréseket fogalmaztak meg, melyek segítik a napi munkavégzésüket, ezek között a vontatójárművek számának elütését, melynek módosítására december 4-től kerül sor. Arra a kérdésre, hogy meddig lehet visszavonni pontosítást azt válaszolta, hogy amíg nem kezdeményeztünk műveletet a rendszerben. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy színekben is legyenek megkülönböztetve az egyes állapotok, valamint a feladatkiírást fekvő formátumban is lehessen nyomtatni. Cél, hogy papíralapú pontosítást menetrend váltásig fogadjunk el, de indokolt esetben ezt követően is végre kell hajtani a papír alapon beadott pontosításokat is.

Harmadik napirendként Vólentné Sárvári Piroska üzemeltetési vezérigazgató-helyettes tájékoztatást adott az (év végi) üzemeltetési feladatokról. Bejelentette, hogy a november 19-i ülésén az Igazgatóság visszavonta a területharmonizációs projektet. Elmondta, hogy a pályaműködtetői és a közszolgáltatási tevékenységeink, szolgáltatásaink hatékonyságának javítása szempontjából nincs olyan hozadéka, amely indokolná, hogy mérhető eredményesség nélkül a tervezett formában megvalósuljon. Vizsgálták azt is, hogy a hiba és zavar elhárítás, valamint a menetrendszerűség javítása szempontjából milyen haszna lenne az átalakításnak. A Budapest területi munka tehermentesítése más módszerekkel is megvalósulhat, amelynek lehetőségeit több szempontból is vizsgálni szükséges. Az együttgondolkodás más formáját és módját indítja el, ha a tapasztalat és a tudás átadása különböző generációk között természetessé válik, a generációk együtt végzett munkáját preferálja. Minden szakma működjön együtt a MÁV csoporton belül. Különleges belső értéke van annak, ha valaki a vasutasok nagy családjának tagjaként végezheti munkáját. Megfogalmazta, hogy legyen újra természetes, hogy nyitott szemmel járunk a vasúti területeinken és törekedjünk a problémák gyors megoldására. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy készül az új SzMSz tervezet, melynek megküldését a HR szervezet a meghatározott időben meg fogja tenni. A téli felkészüléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az utasításoknak és az éves gyakorlatnak megfelelően végezze mindenki a munkáját. A KÜT tagjai felvetették a képzés, oktatás módszertanának, a vizsgáztatás rendjének módosítását az NFM rendelet 1. sz. mellékletének felülvizsgálatát a hatósági vizsga kapcsán. A munkaköri csoportok és munkakörök együttes és széles körben történő felülvizsgálata, illetve aktualizálása hosszú távon hozzájárulhat az NFM rendelet 1. sz. mellékletében megadott munkakörök - tényleges tevékenységet tükröző - célirányos meghatározásához is.

Különféléken belül 4 fő rendkívüli élethelyzetbe került munkavállaló szociális segélykérelméről, 2 fő munkabérelőleg kérelméről és 1 fő temetési segélykérelméről döntött a testület.

A KÜT következő ülése 2018. december 18-án lesz.

 

 Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: