Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2019. január

A MÁV Zrt. KÜT ülése: január 22.

Elsőként Mucsi Attila Józsefné forgalmi igazgató tájékoztatást adott a 2019. évi fő feladatokról. Elmondta, hogy 2018. december 1-től tölti be az igazgatói pozíciót. Ismertette az igazgatóság főbb szervezeteit, és a Magyarországot érintő korridorokat, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatokat. Tájékoztatta a résztvevőket, arról, hogy a forgalmi alaputasítások (F1. sz. Jelzési Utasítás, F2 sz. Forgalmi Utasítás és az F2 sz. Forgalmi Utasítás Függelékei) módosítása folyamatban van. Elmondta, hogy a képzésben résztvevőket Forgalmi Szakmai Mentorok segítik a tudás és ismeretanyag elsajátításában. Tájékoztatást nyújtott arról, hogyan történik a vágányzári igényekkel kapcsolatos forgalmi technológiák egyeztetésének lefolytatása a vállalkozó vasúti társaságokkal. A KÜT tagjai javaslatokat tettek arra, hogy az utasítások módosításakor a véleményezéshez megfelelő idő álljon rendelkezésre. Felvetették KÖFI berendezés meghibásodása esetén az eljutás problematikáját és elismerően szóltak a mentori feladat kiterjesztéséről.

 

A második napirendi pontban dr. Tar Zsanett munkajog vezető a 2019. évi üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választásokkal kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy kiadásra került a munkáltatók és humánpartnerek részére egy tájékoztatás. A vitás- és egyedi esetek kezelésére a KÜT koordinációs bizottsága a munkajoggal együttműködve adja meg a szükséges útmutatást.

 

Harmadikként Loppert Dániel kommunikációs igazgató bemutatkozásában ismertette, hogy a NIF Zrt-től érkezett a MÁV Zrt.-hez. Arra a kérdésre, hogy hogyan tudja a kommunikáció segíteni a MÁV csoport létszám gondjait, azt a választ kaptuk, hogy a Kommunikációs Igazgatóság a MÁV munkaerő piaci helyzetén új csatornák beindításával kíván segíteni online módon is. Egy új facebook csatorna indítása, melyen részletesen bemutatják egy-egy szakma legfontosabb paramétereit. Videókon keresztül mutatják be a vasúti szakmákat. Hangsúlyozta, hogy megújul a Vasutas Magazin, új főszerkesztővel. A KÜT tagjai javaslatot tettek a végrehajtó szolgálati helyeken több munkafeladatot végző kollégák bemutatására, valamint felvetették a 2019. évi vasutasnapok megrendezésének előkészítésében való közreműködést.

 

Negyedik napirendként tájékoztatást adott a pontkeretes ruhanyilvántartó (PKR) alkalmazásáról Molnár Péter raktárgazdálkodási régióvezető, valamint Bozó György anyagellátás üzletág vezető. A fejlesztések bemutatásával az elmúlt év munkáinak kiemelésével kezdte meg prezentációját a raktárgazdálkodási vezető. Részletesen kitért a 2017. évben megfogalmazott célok megvalósítására, melyek között a 27 – meghirdetett nyitvatartási idővel működő – ruha átadópont, a ruha reklamációkezelés egységesítése és felgyorsítása, valamint az egyenruha próbakollekciók számának növelése szerepelt. A „PKR” 2018. évi mérföldkövek között említette, hogy a 2018. évi igénylési időszak februárban indult és az igények leadásával párhuzamosan az utalványozások is megtörténtek, majd ezt követően júliustól már a 2019. évi igények leadása volt napirenden, amelyeket a vezetők decemberben utalványoztak le. A MÁV Zrt.-nél 14616 munkavállaló igénye került rögzítésre, míg MÁV csoport szinten 27152. Bemutatta a munkavállalói felületen az igénysorok képernyőt, melyből kikereshetők évre, visszamenőleg az igényelt, átvett, kielégítetlen ruhadarabok, sőt a 2017.01.01. utáni kiadásoknál a dátum és a bizonylatszám is megtekinthető. Az igénylések felgyorsítása és a folyamat rugalmasabbá tétele érdekében a MÁV Zrt. szolgálati helyein PKR igényrögzítés támogató szerepkörök kerültek beállításra, amely jogosultsággal a szolgálati helyen PC-vel és AD felhasználóval nem rendelkező munkavállalók igénye berögzíthető. Rámutatott arra, hogy a 2018 évben mintegy 1,8 MrdFt értékű ruhát osztottak ki. Bozó György kérésként fogalmazta meg, hogy a ruha átadópontokra kihelyezett ruhákat vegyék fel a munkavállalók. A munkavállaló a szolgálati vezetőjén keresztül értesítést kap 60 napon belüli átvételre, ha nem veszi át járandóságát a vezetője kapja meg átadás céljából. A MÁV Zrt.-hez belépő új felvételes munkavállaló, aki a KSZ alapján ruhaellátásra jogosult 72 órán belül telefonon keresse meg a ruhaügyintézőt a méretvétellel kapcsolatban. A méretváltozást haladéktalanul, de legkésőbb a jogosultság negyedéve előtt jelezni kell a raktárnak.

Különféléken belül a testület három fő munkavállaló munkabérelőleg kérelméről döntött.

A KÜT következő soros ülése 2018. február 19-én lesz.

 Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: