Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2019. február

A MÁV Zrt. KÜT ülése: február 19.

 

Elsőként Dr. Rónai Péter pályavasúti szolgáltatások igazgató tájékoztatást adott a MÁV Zrt. iparvágányok használatáról, értékesítési szemmel. A sajátcélú vasúti pályahálózatot és az állomásból kiágazó iparvágányokat, valamint a nyílt vonali kiágazásokat érintik a témában megjelenő kérdések. A MÁV Zrt. által végzett karbantartás után a forgalom nagyságától független díjakat állapít meg a MÁV Zrt. Vannak olyan iparvágányok, melyen saját hatáskörben végzi el a karbantartást a használó. A kiszolgálás a MÁV Zrt által, vagy saját személyzettel és saját mozdonnyal valósul meg. A Hálózati Üzletszabályzat szerint kerülnek meghatározásra a szolgáltatások után meghirdetett díjak. A tolatási teljesítményekből is van bevétel. A KÜT tagjai kérdésekkel és felvetésekkel éltek hogyan lehetne javítani, illetve többletbevételre szert tenni ezen a területen. Konkrét javaslatként megfogalmazták az adatbázis létrehozását, feltöltését.

 

A második napirendi pontban a 2019. évi szociális segély és munkabérelőleg keretösszegének, valamint a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatások jogcímeinek meghatározására került sor. Kovács Tamás humánerőforrás gazdálkodási igazgató elmondta, hogy figyelembe véve a KÜT javaslatát, 15 %-kal megemelték a 2019. évi munkabérelőleg keretösszegét és a hatályos Kollektív Szerződés alapján a munkáltató 2019. évben, a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatásokra, 3.300 Ft/munkavállaló keretösszeget biztosít. Ezt követően dr. Truzsi Erika szakértő elöljáróban ismertette a 2018. évi szociális segély és munkabérelőleg keretösszegeinek felhasználását. Részletesen kifejtette a szociális segély  jogcímek közötti átcsoportosításának okát és elemezte azok tényleges felhasználását.  A segélyezési jogcímek elemeit vizsgálva megállapítható, hogy a temetési segélyre elkülönített terv csak a segélykeretek átcsoportosításának köszönhetően volt tartható. A nagycsaládosok részére elkülönített támogatás keretösszege közel a terv szinten realizálódott, mely alapján  2018. évben 124 munkavállaló  559 gyermeke részesült az év végén támogatásban. A rendkívüli élethelyzetek kezelésére elkülönített központi  segélykeret felhasználása – a temetési segély terhére történő átcsoportosítás ellenére – némi megtakarítást tükröz, melyből a természeti károk megtérítésére mintegy 450.000 Ft, míg a rendkívüli élethelyzetek (súlyos betegségek)  kezelésére 2.288.200 Ft került kifizetésre. A munkabérelőleg keretösszege a hatályos szabályoknak megfelelően került felhasználásra, mely alapján 2018-ban 558.774.294.-Ft kifizetése történt e jogcímen. A munkáltató javaslatot tett a 2019. évi segélyezési jogcímekre, mely alapján  továbbra is külön keret áll rendelkezésre a temetési segélyre, a rendkívüli élethelyzetek kezelésére, a nagycsaládosok év végi támogatására, valamint a szervezeti egységek részére is jelentős keretösszeg kerül felosztásra. A végrehajtó szolgálati helyek 2019. évben is magasabb 1 főre jutó keretösszeggel gazdálkodhatnak. A 2019. évi munkabérelőleg keretösszegére vonatkozó javaslatunkat a munkáltató támogatta, ennek alapján a testület a munkáltatói előterjesztést jóváhagyta. A szervezeti egységekre történő keretösszegek meghatározására a KÜT-tel történő részletes egyeztetést követően kerül sor.

 

Harmadikként Németh András munkavédelem vezető a MÁV Zrt. a 2018. évi munkabaleseti helyzetéről adott tájékoztatást. Hangsúlyozta, hogy elektronikus munkabaleseti statisztikát készítenek, melyből részletesen láthatóak az elmúlt év eseményei. Részletesen elemezte a munkabaleseti helyzetet, ráirányította a figyelmet a megelőző intézkedések fontosságára. Elmondta, hogy egy halálos- és két súlyos munkabaleset volt 2018-ban. A munkabalesetek terület szerinti eloszlásán látszik, hogy a budapesti és a szombathelyi területen folyamatosan csökken a munkabalesetek darab száma, míg a debreceni területen emelkedés tapasztalható. Szakterületek szerinti felosztásban a legtöbb munkabaleset továbbra is a forgalomnál történt. A sérült testrész szerinti felosztásban továbbra is a bokát és a lábfejet éri a legtöbb sérülés. A térdet és a lábszárat érintő munkabalesetek száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A sérülés jellege szerint folyamatosan nő a ficammal és a rándulással járó munkabalesetek száma, míg a húzódásos esetek száma csökkent. Szemléletesen bemutatta hogyan kell a leesett tárgyat felvenni, mellyel a derék becsípődés elkerülhető. A közfoglalkoztatottaknál folyamatosan minden területen csökken a munkabalesetek száma. A korfát vizsgálva a legtöbb munkabaleset 41 és 50 év közötti korosztályban történik.

Különféléken belül 1 fő munkavállaló munkabérelőlegéről és 1 fő munkavállaló temetési segélyéről döntött a testület. A KÜT következő soros ülése 2019. március 19-én lesz.

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: