Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2019. április

A MÁV Zrt. KÜT ülése: április 16.

 

Elsőként Kertész Ottó vasútbiztonsági vezető  tájékoztatást adott a 2018. év MÁV Zrt. biztonsági helyzetéről, a 2018. évi vasútbiztonsági feladatterv teljesítéséről. A vasutasok biztonságtudatos tevékenysége nőtt, kezdte tájékoztatóját a vezető. Az objektív helyzetek megítélése az alapja a vasúti balesetek kivizsgálásának. Kiemelte, hogy 2018. évben mindösszesen 13 kábellopás volt, míg a 2013-as színesfém törvény megalkotása előtt naponta volt ennyi rongálás. Előtérbe került az információ védelem melyet erősített a GDPR bevezetése és alkalmazása a MÁV Zrt-nél. Szólt a kéretlen levelek küldéséről is. A gazdaságvédelem egy kisebb szelete a pénzügyi csalások megelőzéséről szól. Ismertette a 2018-as év legfontosabb eseményeit, melyek között említette, útátjáróban a szombathelyi területen fénysorompó csapórudak felszerelését követően 12-ről 2-re csökkent az útátjáróban történő baleset. Az összes közlekedő vonat 1,8 milliós közlekedéséből mindösszesen 10 vonatbaleset volt. A vasútépítő vállalkozásokra kiterjedő ellenőrzést tartottak, melyek  hatására csökkent a veszélyeztetések száma. Készítettek egy szórólapot, melyen felhívták a figyelmet a vasút veszélyes voltára. A forgalommal összefüggésben a legtöbb esemény a váltóellenőrzés elmulasztása, melynek következménye a váltófelvágás, de ide tartozik még az engedély nélküli tolatás is. Útátjáróban történt események csökkentése érdekében közös ellenőrzések számát növelték a rendőrséggel, ennek ellenére a 88 esetből 20 halálos baleset volt. Az öngyilkosok száma 57 volt, m4íg 242 db állatelütés történt 2018-ban. A veszélyes árufuvarozást az indulás előtt 1 órával be kell jelenteni az OKF-nek. A MÁV csoportra készítették el a Vasútbiztonsági Feladattervet, melyet 4 fő részre osztottak fel. A hatóságokkal és civil szervezetekkel a területi szervezetek tartják a kapcsolatot, mely elősegíti a gyorsabb vizsgálatok lezárását. A KÜT tagjai észrevételeket és javaslatokat tettek a vasútbiztonság növelése érdekében és kezdeményezték a területi oktatásokra való meghívást.

 

Második napirendi pontban Lipusz Ferenc osztályvezető tájékoztatást adott a 80a sz. vonal átépítés ideje alatti, valamint a Budapest Keleti pu. karbantartás idejére tervezett közlekedési lehetőségekről. Két összetevőt kellett vizsgálni. Az egyik a személyszállítás a másik az áruszállítás. A 2019. február 4-től december 7-ig tartó vágányzárban meg kell oldani a kerülő útirányokon az áruszállítást. Az adott szakaszokon naponta átlag 19-20 vonattal számoltak. Az érintett vonalakon előzetes karbantartást végeztek,  biztosítóberendezéseket átvizsgálták, a pályás lassújeleket megszüntették, a vasútvállalatok kapacitásait egyeztették. Megvizsgálták azt is, hogy milyen többletkilométert tesznek meg egy-egy árufuvar kapcsán. Kitért arra is az osztályvezető, hogy az IC vonatok kerülő útiránya miért nem valósulhatott meg. Itt megemlítette a Nyugati pályaudvar kapacitás hiányát, valamint a mellékvonalak átbocsátó képességét. A buszos közlekedés és a MÁV jegyek HÉV-re szóló érvényessége elősegítette az átállást.

A Budapest-Keleti pályaudvar karbantartása idejére az alábbi főbb munkákat tervezik elvégezni: ágyazat, betonalj csere, felsővezetéki hálózatcseréje, biztosítóberendezés felülvizsgálata, térvilágítási hálózat felújítása, 10 kV-os hálózat cseréje valósul meg. A Keleti pályaudvarra érkező 22 vonalról 368 vonat átirányítását kell megoldani, melyben jelentős szerepe lesz Ferencváros, Kőbánya-felső, Kelenföld és Déli-pályaudvar állomásoknak. A KÜT tagjai jelezték, hogy a május-júniusban szervezett csoportos utazásokat az előző évek tapasztalata alapján a MÁV START Zrt. mérje fel és készüljön fel ennek kezelésére.

 

Harmadikként Kovács Tamás MÁV Zrt. humánerőforrás-gazdálkodási igazgató a MÁV Zrt. 2018. évi szabadság felhasználásáról tájékoztatta a testületet. Kitért arra, hogy megvizsgálták az előző végén bent”maradt” szabadságokat, melyek összességében 2 %-ot tettek ki. Arra a kérdésre, hogy mi okozta a szabadságok bent maradását azt válaszolta, hogy tartós megbetegedések, a létszámhiány, az időjárás okozta vismajor helyzetek, az oktatás és vizsgák miatti helyettesítés hozható fel.  Elmondta még, hogy a segélykeretek kiosztásra kerültek azon szervezeti egységek részére, akiket nem érintett az április 1-jei SZMSZ módosítás, míg a munkabérelőleg keretek esetében a 2019. évi keretek kiadása előtt a tavalyi negyedéves keret kerülhet felhasználásra.  Megerősítette, hogy az alanyi jogú SZÉP-kártya juttatások kifizetésére ezen a héten sor kerül, illetve tájékoztatást adott arról, hogy a KSZ módosításával 9 Ft/km összegre növekedett a vezetési pótlék, visszamenőleg január 1-ig. Az új mérték szerinti elszámolásra a májusi bérfizetéskor kerül sor.

Negyedik napirendként Miklós Zsófia marketing kommunikációs osztályvezető tájékoztatást adott a 2019. évi vasutasnapi júliálisokról. Elmondta, hogy körvonalazódtak a helyszínek, ahol az ügynökségi partnerünk alvállalkozója a Vasutas Országos Kulturális Egyesület (VOKE) lesz a szervező, kivétel a budapesti helyszín, amelyet közvetlenül az ügynökség szervez. Július 13-án, szombaton hat helyszínen Miskolc, Szeged, Dombóvár, Szolnok, Szombathely, Budapest várják a vasutas családokat. Május 15-től- június 11-ig elektronikus felületen illetve postai úton lehet jelentkezni a rendezvényre, a jelentkezési lapot elektronikus illetve papíralapú bérpapír mellékleteként kapják meg a vasutas kollégák. A részletes programot hírlevélben és a Vasutas Magazinban fogjuk kommunikálni.  A rendezvények egyes helyszíneken össze lesznek kötve a város által biztosított helyi kedvezményekkel.

 

Különféléken belül egy fő munkavállaló temetési segélyéről, nyolc fő rendkívüli szociális segélyéről döntött a testület.

A KÜT következő ülése 2019. május 27-én lesz, melyet az országos delegáló értekezlet előz meg.

Kérem, hogy az üzemi megbízottak, illetve üzemi tanácsonként egy fő delegált jelenjen meg.

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: