Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2019. július

A MÁV Zrt. KÜT ülése: július 16.

Elsőként a MÁV Zrt. Felügyelő Bizottság munkavállalói tag jelöléséhez a szakszervezetek véleményének meghallgatására került sor. Elsőként Mózes Tibor a VDSZSZ Szolidaritás alelnöke ismertette az elnökség határozatát, elmondta, hogy Bárány Balázs Péter munkaviszonya megszűnik, ezért javasolják Halasi Zoltán munkavállalót a VDSZSZ Szolidaritás elnökét. Ezt követően Dr. Laboda József a PVDSZ elnöke hozzászólásával támogatta Halasi Zoltán jelölését. A VSZ írásban küldte meg támogató levelét Halasi Zoltán jelölésére. A KÜT határozatot hozott arról, hogy Halasi Zoltán munkavállalót a VDSZSZ Szolidaritás elnökét jelöli munkavállalói küldöttnek és javasolja a MÁV Zrt. Felügyelő Bizottság tagjává történő megválasztását az Alapítónak. Az erről szóló levél megküldésre került az Elnök-vezérigazgató úr részére további intézkedés megtétele céljából.

 

Második napirendként Völgyesi Zsolt általános és műszaki vezérigazgató-helyettes tájékoztatót tartott a MÁV Zrt. 2019. évi főbb beruházásairól, a foglalkoztatást elősegítő intézkedési tervekről. A KÜT tagjainak rövid bemutatkozása után a vezérigazgató-helyettes ismertette a vasúti múltját, majd  elmondta, hogy a piacról érkezve látta, hogy miben kell segíteni a vasút új pályára állításában, melyet „szent küldetésnek érez”.

Elsőként arról szólt, hogy a MÁV Zrt. számos szolgálati helyén még ma is fennálló méltatlan munkakörülményeken kíván javítani, ezért javaslatot tett arra, hogy az erre a célra elkülönített keretet mintegy háromszorosára emeljék fel. Hangsúlyozta, hogy hálózati szinten üzemelő 470 őrhelyen emberhez méltóbb körülményeket kell teremteni. Ezek közül 280 helyszínen nincs vezetékes ivóvíz, ezért ennek megoldására az Őrhely felújítási program részeként fognak megoldást találni. Kezdeményezte az Egészségmegőrző Program kiterjesztését, és az Egészséges Budapest Programhoz való csatlakozást is fontosnak tartja. Szolnokon a munkásszállás felújítása, a munkaerő megtartása és bevonzása érdekében fontos feladat. Kiemelte, hogy a jelenlegi minőségű munkaruházati ellátáson javítani szükséges, szinte minden területen: azaz ne a legolcsóbb ruhát vegyük meg, munkavédelmi bakancsból pedig olyat szerezzünk be, melyben a műszakot kényelmesen el tudják végezni a munkavállalók, mindezt egyre több komfort érzetet javító intézkedéssel kell elérni. A fejlesztésekkel kapcsolatban a vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy Kisvárda állomás felújítása projekt még nem fejeződött be, ezzel összefüggésben a KÜT kezdeményezésére egy utasforgalomra vonatkozó biztonságtechnikai felülvizsgálatot kezdeményez.

Megemlítette, hogy az egyes fejlesztési projektek részét képező – túl bonyolult – elektronikus biztosítóberendezések telepítését egyszerűsíteni kell. A fejlesztésekről szólva elmondta, hogy az EU-ból érkező források többsége várhatóan a Budapesti agglomerációban fog realizálódni. Országosan több ezer lassújel kivételét tervezik megvalósítani, egy erre vonatkozó  program keretében. A Budapest – Belgrád viszonylat hazai szakaszának újjáépítésére vonatkozó, teljes körű tervezésre és kivitelezésre szóló szerződés aláírásra került. A munkálatok megkezdése, a projekt indulása a hitelszerződésre vár. A várható fejlesztések közt korszerű, tipizált utas beállók létesítése, állomás épületek felújítására is sor kerül.

Budapest-Keleti pályaudvar felújítása büszkeséggel tölti el, két hét alatt jó munkát végeztek a kollégák. Budapest-Déli pályaudvar állmennyezet cseréje folyamatban van, rövidesen elkészül a vágányvégi vizuális kijelzők cseréje is. A vezérigazgató-helyettes beszélt még arról is, hogy naponta kell civil szervezetekkel egyeztetnie a vasúti közlekedés napi üzemeltetése kapcsán. Említést tett a profi vágányzári munkákról, a kollégák példamutató helytállásáról, és arról, hogy mennyire fontos az, hogy a vasutasok szolidárisak egymáshoz. Azt kérte, hogy ez továbbra is maradjon meg. Elhangzott még, hogy: Önmagunk átalakításával kell kezdeni a vasút új pályára állítását. Életszerű és biztonságos utasításokra van szükség. Döntsük le a tabukat! Felvetésünkre a vezérigazgató-helyettes támogatta, hogy az oktatásban a szakmaiság kerüljön előtérbe és a vizsgakövetelmény átdolgozását újra napirendre kell tűzni.

 

Harmadikként Dr. Huli Adrienn lakásgazdálkodás vezető tájékoztatást adott a 2019. év második negyedévi MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások pályázat útján történő elbírálásáról. A KÜT területi lakásbizottsági tagjai elmondták tapasztalataikat az aktuális pályázatok elbírálásáról. Összesen 75 pályázatot adtak be a munkavállalók 17 lakásra, 4 lakásra pedig nem érkezett pályázat. Öt területen a TLB a döntést meg tudta hozni a pályázatok alapján, míg Budapesten hat pályázó pontegyenlősége miatt a javaslatot a KÜT tette meg a Területi Igazgató részére. A KÜT tagjai kezdeményezték, hogy rendkívüli pályázat kiírására kerüljön sor azon lakásokra, melyekre nem érkezett pályázat, továbbá javasolták, hogy készüljön igényfelmérés a területeken lévő, használaton kívüli üres lakásokról.

Különféléken belül három fő rendkívüli szociális segélyéről döntött a testület. A beérkezett viharkárok három kategóriába sorolásáról döntött a KÜT. A konkrét elbírálásról további egyeztetések után kerülhet sor.

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: