Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRT. KÜT HÍRLEVÉL

2019. szeptember

A MÁV Zrt. KÜT ülése: szeptember 10.

 

Elsőként Dr. Huli Adrienn lakásgazdálkodás vezető tájékoztatást adott a MÁV Zrt. rendelkezésében lévő üres lakásállományáról, melynek nagy része jelenleg alkalmatlan a további hasznosításra, tekintettel azok műszaki állapotára (elektromos áram, fűtés, épületszerkezet stb.). A lakások rendeltetésszerű állapotba hozatalának költségei magasak, valamint a tervezés és kivitelezés is gyakran időigényes. A hatályos lakásutasítás lehetőséget biztosít arra is, hogy esetlegesen ezen lakásokat úgy pályáztassa meg a MÁV Zrt., hogy a pályázó végzi a beruházásokat, melyre igény eddig még nem érkezett. Az üres lakások műszaki felülvizsgálatát a területi kollégák folyamatosan végzik a célból, hogy a lakáspályázatokra megfelelő számú lakások kerüljenek meghirdetésre. A lakások rendeltetésszerű állapotba hozatalához a hatályos jogszabályoknak való megfelelés elengedhetetlen (pl. ívóvíz, érintésvédelem stb.)

Továbbá a lakásgazdálkodás felmérést készített arról, milyen igények merültek fel a munkavállalók részéről történő elhelyezés kapcsán, a tekintetben, hogy célzottabban kerüljenek fejlesztésre az arra alkalmas épületek, helyiségek. A KÜT tagjai felvetették a vendégszoba ellátás felélesztését, valamint a MÁV ingatlanjaiban lévő megüresedett helyiségek felmérését, esetleges lakhatóvá tételét.

 

Második napirendi pontban Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre jogi főigazgató és Dr. Tar Zsanett munkajog vezető tájékoztatást adtak a MÁV Zrt. KÜT üzemi megállapodás tervezetről. A főigazgató elmondta, hogy a KÜT tagok delegálása kapcsán folyamatban lévő jogvita jogerős lezárása után lehet felelősen megkötni a megállapodást. Az üzemi megállapodás megkötésére az 5 éve közösen kialakított keretek között lesz továbbra is lehetőség, a jogszabályi feltételek betartásával. A dolog hasznos oldala az, hogy jogalkotói szinten is nyilvánvalóvá válik a KÜT delegálás jogi szabályozásának szükségessége. Emiatt is vélhetően módosítani indokolt a Munka Törvénykönyvét. Az utasítások felülvizsgálata komoly feladatot jelentett a KÜT számára is, de a munkáltató innen is több érdemleges észrevétel kapott, ami pozitívan hatott az utasítások véglegesítéséhez. Megemlítette még, hogy szeptemberben vezénylői tiszti tanfolyam indul a BGOK-ban. a MÁV Zrt-nél a munkaidő-beosztások jogszerű és ésszerű elkészítése stratégiailag fontos feladatnak minősül, amihez jogi támogatást is szeretnének biztosítani részükre a képzéssel.

 

Harmadikként Kovács Tamás humánerőforrás gazdálkodási igazgató tájékoztatást adott a 2019. évi bérfejlesztésekről. Elsőként a hároméves bérmegállapodás teljesülése kapcsán elmondta, hogy annak eredményeként átlagosan 32,8 %-kal nőttek a bérek. A 2019. évi bérmegállapodás 5 %-ról, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 8 %-os emeléséről szólt. Ennek a megállapodásnak a része volt a 4 %-os nyugdíjpénztári támogatás is. A záró rendelkezésben szerepelt, hogy a munkáltató megvizsgálja a bértorlódás és bérfeszültségek hatásait és ezt követően újabb bérfejlesztésre tesz javaslatot, amelynek forrása a munkáltatói közterhek csökkentése és a hatékonyságnövelő intézkedésekből eredő megtakarítások lehetnek. 2019.  július 1-től a szociális hozzájárulási adó 2 %-al csökkent. Az adócsökkentésből felszabaduló forrás egy meghatározott összeg, ez volt, amit a béremelésre alapvetően fel lehetett használni. Az évközi béremelésben – mivel a rendelkezésre álló forrás véges volt – nem részesülhet mindenki. Az évközi bérfejlesztés eredményeként augusztus 1-jétől mintegy 12 000 fő bére emelkedett ismét.  Az évközi béremelés – az érdeképviseletekkel történő megállapodás alapján – a munkaköri kategóriák közötti bérfeszültéségek kezelését, az újfelvételesek bevonzását, és egyes hiányszakmák béremelését szolgálta. A béremelésre MMK átsorolások, egyösszegű és differenciált alapbér emelés formájában került sor. Szólt még az igazgató a különböző típusú, alapbérkiegészítésre vonatkozó megállapodások meghosszabbításáról, valamint megemlítette a közelmúltban bevezetett, 2019. július 1-től alkalmazott, a gázolás utáni fertőtlenítésben résztvevő munkavállalók külön díjazását. Röviden beszélt arról, hogy a munkaerő piaci helyzet jelentős mértékben átalakult, mely hatással van a MÁV Zrt. toborzására is. A KÜT tagjai további javaslatokat tettek pótlékok kiterjesztésére, valamint több egyedi munkakör – diszpécserek, vezénylők, szakelőadók, hangosbemondó – következő bérfejlesztésekben való figyelembevételére. Végezetül az elmúlt három évben kifizetett senioritas jutalom törzsgárdába történő beforgatására tettek javaslatot.

 

Különféléken belül hat fő természeti katasztrófában érintett munkavállaló rendkívüli szociális segélyéről, valamint egy fő, közel egy éves táppénzen lévő munkavállaló rendkívüli szociális segélyéről döntött a testület.

A KÜT kihelyezett ülést tart Zamárdiban 2019. szeptember hónapban, soros ülése október 17-én lesz.

 

Bodnár József KÜT elnök, sajtóreferens

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: