Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

A MÁV Zrt. KÜT kihelyezett ülése

Sárospatak – Sátoraljaújhely állomásokon

2019. október 2-3.

 

2019. október 2-ai és 3-ai kihelyezett ülését Sárospatakon tartotta a MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanácsa (KÜT). Ennek keretében október 2-án sor került Sárospatak állomás megtekintésére, majd október 3-án Sátoraljaújhely állomáson ülésezett a KÜT, a szerencsi forgalmi csomópont Üzemi Tanácsával.

 

A helyszín apropója, hogy 2019 első félévében fejeződtek be a Mezőzombor – Sátoraljaújhely vasútvonal villamosítási és korszerűsítési munkái, melyek részeként kb. 46 km vonalhosszon új villamos felsővezeték-rendszer épült ki, megvalósult a szerencsi villamos alállomás bővítése és korszerűsítése, valamint a villamosítási munkákkal párhuzamosan a vasúti pálya korábban még át nem épített szakaszait is felújították. A megvalósult villamos betáplálás kiépítése során összesen 70 kilométernyi vágány felett hoztak létre 25 kV 50 Hertzes rendszerű, váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték-hálózatot, felsővezetéki energia-távvezérléssel (FET).

A legutóbb elvégzett korszerűsítési munkálatok az alábbiak voltak, a teljesség igénye nélkül:

-      Bodrogkeresztúr, Olaszliszka-Tolcsva, Sárospatak és Sátoraljaújhely állomásokon több új, B54-XI és B54-XIII rendszerű, számítógép által vezérelt, villamos váltófűtéssel rendelkező kitérőcsoportot építettek be;

-      Az új, sátoraljaújhelyi központi forgalomirányító-központból (KÖFI) távkezelt állomások biztosítóberendezését is átalakították: jelfogós, Dominó 55 berendezést építettek ki;

-      Kibővítették a szerencsi nagy- és középfeszültségű transzformátor-alállomást;

-      Az állomásokon átalakították az üzemi hírközlési rendszereket a távvezérléshez igazodva;

-      Vasúti vagyonvédelmi célú és forgalmi célt szolgáló kamerás megfigyelő rendszerek is kialakításra kerültek;

-      Sátoraljaújhely kivételével pedig minden állomáson és megállóhelyen akadálymentes magas-peront alakítottak ki;

-      Sátoraljaújhelyen szerelvény-előfűtő telep és korszerű forgalomirányítási diszpécserközpont létesült.

-       

A kihelyezett ülés  első napján (október 2-án) sor került Sárospatak állomás megtekintésére, a jelenlétes forgalmi szolgálattevő munkájának megismerésére. Tájékoztatást kaptunk a fejlesztések kapcsán kialakított biztosítóberendezés működéséről – az állomási jelfogóterem bemutatása során. Jelen volt a MÁV Zrt. munkajogi vezetője dr. Tar Zsanett is. Késő délután Szilágyi Sándor ismertette a térség megszüntetett kisvasútjának jelentőségét, a térségben élők közlekedési, szállítási nehézségeit. Az este folyamán az új összetételű KÜT csapatépítő feladatokat oldott meg a munkajog vezetővel közösen.

 

           

   Sárospatak állomáson az új magas peron, majd a jelfogóteremben az új biztosítóberendezés megtekintése                                                                                                            

 

A kihelyezett ülés második napján (október 3-án) stílusosan vonattal utazott át a KÜT a szomszédos Sátoraljaújhely állomásra Sárospatakról.

           

Bodnár László Szerencsi forgalmi csomóponti vezető az állomáson köszöntötte a KÜT tagjait és a helyi üzemi tanács képviselőit, majd bemutatta a régi és új forgalmi irodát. Megtekinthettük a „múlt és a jövő” együttes jelenlétét, a vasútüzem ellátásához szükséges berendezések vonatkozásában, ezzel is szem előtt tartva azt, hogy a kollégáknak milyen széleskörű ismerettel kell rendelkezniük (kezelés és berendezés ismeret terén is.

Bánkúti Gyula műszaki igazgató-helyettes szenvedélyes, lelkes előadását történelmi áttekintéssel kezdte. Kiemelte annak az összefogásnak a fontosságát, hangsúlyozva azt, hogy a helyi vasutasok és vezetők, a politikusok és a külső (vasút iránt elkötelezettek) munkája eredményeként valósulhatott meg a Mezőzombor – Sátoraljaújhely 80.c vonal teljes átépítése, korszerűsítése.

                                                

 

 

 

 

A bemutató fontos része volt az a minden tekintetben pozitív emberi hozzáállás jelenléte, az évtizedeken át tartó, folyamatosan megújuló elkötelezettség, tenni akarás, amelynek céljaként lépésenként egyre közelebb sikerült kerülni a mindenre kiterjedő korszerűsítési munka eléréséhez. Ebből az is következik, hogy nem szabad megállni, és további célként fogalmazta meg a műszaki igazgató-helyettes a tarcali delta vágány újra élesztését, ezáltal Zemplén és Debrecen vasúti összeköttetésének villamosított vonalon történő megvalósítását.

 

Bodnár László Szerencs forgalmi csomóponti vezető tájékoztatást adott a vonalkorszerűsítés kapcsán felszabaduló munkaerő elhelyezéséről. Kiemelte, hogy a számok tükrében nehéz emberi sorsokról beszélni. A beruházás folyamán 36 fő munkája szabadul fel, ezek közül helyszíni állítású váltókezelő 24 fő. 2019. március 2-től egyeztetések zajlottak a felszabaduló munkaerő további sorsával kapcsolatban. Elsőként az orvosi alkalmasság, állami iskolai végzettség, a lakóhely távolsága és más munkakörben való alkalmazhatóság volt a döntés kiindulási alapja. A személyes ismeretség segítette megtalálni mindenki számára a megfelelő helyet.

Ennek keretében 11 fő munkavállaló a miskolci forgalmi csomóponton, 2 fő a biztosítóberendezési főnökségen és 11 fő a szerencsi forgalmi csomóponton, a szükséges képzést követően a sikeres önállósítói vizsgák megszerzése után forgalmi szolgálattevőként végezheti munkáját. A jelenlegi jelenlétes forgalmi szolgálattevők közül 10 fő hatósági engedély megérkezésére vár.

A csomóponti vezető hangsúlyozta, hogy összecsengett a vezetői akarat és a lakóhelyhez közelebb kerülő munkavállalók érdeke. A munkavállalóknak keresetcsökkenés nem várható, amennyiben az eredetileg felajánlott munkakört elfogadják. Ezt követően kérdésekre válaszolt a csomóponti vezető, melyek a bérezéssel illetve a vezénylésekkel kapcsolatban vetődtek fel.

 

Garamvölgyi Mihály miskolci pályavasúti területi igazgató rövid bemutatkozását követően ismertette az igazgatóság vonalhálózatát, melyből kiemelte a villamos-vontatás vonalhosszának növekedését. A menetrendszerűséggel kapcsolatban elmondta azt is, hogy a miskolci igazgatóság területére érkező vonatok a szomszédos igazgatóságoknál folyó átépítések miatt már sok esetben eleve késéssel érkeznek a területre.

Prezentációjában bemutatta a legnagyobb fuvaroztatókat (TVK, BVK, MOL, Colas) majd kiemelte, hogy az éves hálózati teljesítés 10 %-át csak a Bükkábrányi bánya teljesíti. Ismertette a műszaki szakszolgálatoknál bekövetkező változásokat. 

Részletesen szólt a terület munkakörülmény javító beruházásiról, többek között:

-      Felsőzsolca távközlési szakaszon munkakörülmény javító beruházás kezdődik.

-      A PFT Főnökség kiköltöztetése az Igazgatóságból azért történik, hogy közelebb legyen a szakaszokhoz és közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki velük. Miskolc Gömöri PFT szakasz áthelyezését saját beruházással valósították meg.

-      Miskolc Rendező szakasz új székhelyének kialakítása raktározási szempontból is előnyös.

Az igazgatóság előtt álló feladatok szükséges keretszámait mutatta be az igazgató, de jelenleg kivitelező hiányában görgetik tovább a hátralévő feladatokat.

 

A zöldterület karbantartás átkerült a pályás szakszolgálathoz, melyen belül még gyermekcipőben jár a vegyszeres gyomirtás. A biztosítóberendezési szakma állandó létszámmal jól teljesít.

Megemlítette még az igazgató Eger-rendező pályaudvarral kapcsolatban a külső vállalat (Eger ZF Hungária Kft.) vámszabad terület kialakítása miatt szükségessé vált vasúti munkálatait. Érdekességként elmondta, hogy itt fordult elő az, hogy a vasút áll meg a közúti forgalom előtt, ugyanis a szintbeni vasúti átjáró vasúti biztonsági kapu (vágányt keresztező úszókapu és sínen gördülő gyárkapu) építésével valósulhatott meg.

A Távközlési főnökség jól működő szervezeti egység a területen, ahol a megnövekedett feladatoknak való megfelelés kevésbé jelent problémát. Igény van arra, hogy az új utastájékoztató rendszerek működése illeszkedjen az országosan egységes, azonos arculatú képi megjelenítéshez a szolgáltatás javítás érdekében.

Az Erősáramú főnökség jól szervezett egység, a szerencsi alállomás bővítésével a vonalhossz karbantartása biztosított lesz.

Prezentációja végén az igazgató bemutatta a TIMO leglátványosabb változásait. Felhívta a figyelmet a hóeltakarításra való felkészülésre.

 

A 2019. évi bontási, karbantartási és beruházási munkák közül megemlítette a Miskolc-Tiszai pu. peron felújítási munkálatainak szükségességét és fontosságát. Szólt az önkormányzatokkal való kapcsolattartásról, együttműködésről, a takarítási munkák megtakarításairól (pl.: Abaújszántó, Novajidrány, Erdőbénye.).

Befejezésként elmondta, hogyan vegyünk részt a „vasúti” image javításában.

A létszám alakulásával kapcsolatban az igazgató hangsúlyozta, hogy jelenleg 7 fő hiányzik, de a napi vezénylésekből ennél több, viszont a tanfolyamon lévők előbb-utóbb szolgálatba állnak.

 

A KÜT elnöke megköszönte az átfogó mindenre kiterjedő előadást és kérte a helyi főnökségvezetők, munkavállalók munkájának elismerését a közös feladatokban. Ezen túl, kérte a helyi oktatások legalább havi egy alkalommal történő megvalósítását az új berendezésekről, melyre válaszként elhangzott, hogy nyitott kapukat döngetünk. A KÜT elnöke reményét fejezte ki, hogy az eljutási idő lényegesen rövidebb lesz Sátoraljaújhely és Budapest között a következő menetrendi változástól. Ez az utazóközönség érdeke.

 

 

KÜT soros ülése: október 17.

A MÁV Zrt. által kiadott utasítások véleményezésének tematikáját, a szakmai feladatok felosztását végezte el a testület, majd a tájékoztatásként megküldött utasítástervezeteket vette sorra a KÜT.

Ezt követően négy fő rendkívüli szociális segélyéről, egy fő temetési segély kérelméről döntött a KÜT.

 

A KÜT következő soros ülése 2019. november 19-én lesz.

 

 

Bodnár József KÜT elnök

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: