Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRt

 

MÁV ZRt. KÜT HÍRLEVÉL 2008. Január

 

Soros KÜT ülés: 2008. január 14.

Napirend előtt Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató tájékoztatta a testületet a 2008. január1-től bekövetkezett szervezeti változásokról a MÁV TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV Gépészet Zrt. létrehozásáról. Az igazgató asszony elmondta, hogy a megalakult társaságok munkavállalói a héten megkapják az értesítést a munkáltatói jogutódlásról. Kérdésre válaszolva ismertette, hogy a klasszikus mérnöki tevékenység változatlan munkakörrel a TÁSZ irányítása alá kerül.

Az első napirendi pont kapcsán a 2007. december 29-én megkötött megállapodásokról tájékoztatta a KÜT-t Zsoldos Marianna. Kiemelte a foglalkoztatási megállapodást és a KSZ. módosítást, mivel ezt valamennyi szakszervezet aláírta. Felvázolta a 2008. évi létszámtervet, melynek kiindulási alapja a 2007. évi záró létszám, amely mintegy 500 fővel haladja csak meg a 2008. decemberi záró létszámot.

Nagyra értékelte a KSZ módosítási megállapodást, mely beltartalmában inflációval növelte az egyes juttatásokat. Fontos momentumként emelte ki a Vasutasok Szakszervezete által kezdeményezett három évre szóló nyugdíjas megállapodást, mely évente 130 millió Ft üdülési csekkel támogatja a vasutas nyugdíjasokat. Elkészült a nyugdíjasok segélyezési szabályzata, melyhez 2008-ban 20 millió Ft keretet biztosít a MÁV Zrt. A bérfejlesztési megállapodásnál figyelembe vették a munkaerő piaci középértéket, a munkaköri táblázatot viszont lezárták, a kiemelések módosítására nincs lehetőség. Az SAP-ben nincs minden adat rendezve, ezért az egyedi eseteket, a januári bérfizetést követően kell egyeztetésekkel megoldani. A bérfejlesztés végrehajtási utasításhoz a KÜT írásos véleményt adott át.

Másodikként a munkabérelőleg keret megállapítására vonatkozó szabályok módosítására tett munkáltatói előterjesztést vitatta meg a testület. Az első negyedév leosztása a régi metodika szerint marad, mely azt jelenti, hogy a Humán Szolgáltató mondja meg a végrehajtó egységek keretét. Az elbírálás a januári bérek kifizetése után hóközi kifizetéssel történik.

A harmadik napirend keretében a 2008. évi szociális segélykeret megállapítása szerepelt. Az együttdöntés eredménye, hogy márciusig a temetési segély és a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó adóköteles szociális segély kérelmeket a KÜT részére kell megküldeni, itt történik az elbírálás. Ezt követően valamennyi MÁV Zrt-s szervezeti egység megkapja az éves keretet.

A negyedikként tárgyalt utasítás tervezethez, mely a munkavállalók munkabaleseti élet- és munkáltatói felelősségbiztosításról szól, dr. Németh Anikó jogi osztályvezető tett szóbeli kiegészítést. A KÜT részéről két javaslat került be az utasításba, az egyik a KSZ-ben leírt értékek megjelenítése és az éves értékelés napirendre tűzése a kifizetésekről.

Az osztályvezető asszony arról is tájékoztatta a KÜT-t, hogy a MÁV Zrt valamennyi utasításának felülvizsgálatára megalakult egy projekt. A létező mintegy 1000 db. Utasítás felülvizsgálata folyamatban van. Hatályon kívül helyezendő utasítás 570 db. van, melyhez kérte a testület szakmai segítségét.

A különféléken belül a szociális bizottság két rendkívüli élethelyzetbe került munkavállaló kérelméről döntött.

Soros KÜT ülés: 2008. január 28.

Elsőként az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság előterjesztésében két jóléti ingatlan bérbeadásáról döntött a testület. Mátraderecske esetében egyhangúlag támogatta, míg Nyíregyháza tekintetében a bérletfizetés módjának egyösszegű fizetésére tett javaslattal fogadta el az előterjesztést. A Törekvés Sportegyesület bérleti szerződésével kapcsolatos anomáliák miatt további egyeztetést kezdeményezett a testület.

A második napirendi pont kapcsán a KÜT részére megküldött temetési segély kérelmek elbírálása történt meg úgy, hogy egységesen 36000 Ft. adómentes segélyben részesültek a kérelmezők. Határozott a testület abban is, hogy a szociális segélyeknél csak a rendkívüli élethelyzet következményeit bírálja el. Márciustól a helyi üzemi tanácsok saját keretük terhére döntenek az egyéb segélyek kifizetésének mértékéről. 

A harmadik napirendi pontot az István-telki tanműhelyben teljesítette a KÜT. Dancsa Attila a BGOK igazgatója az oktatás képzés jövőbeni sorsáról, a mozdony-szimulátor beruházásának jelentőségéről, míg Keszmann János képzésfejlesztési vezető a részletekről tájékoztatott, majd bemutatta annak működését.

A szimulátor mind a két vontatási nemnek megfelelő módon működhet. A kabinban a vezető széke a hanghatásoknak megfelelően mozog. Erről meggyőződhettek a KÜT tagjai is. Szalay Róbert a tanműhely vezetője pedig a gyakorlati szakmunkás képzés rejtelmeibe adott betekintést.

A késő délutáni program Gárdonyban folytatódott, ahol Zsoldos Marianna Humánerőforrás Igazgató a MÁV vállalat csoport további működésének összefüggéseiről szólt. Egy történelmi áttekintéssel kezdte, majd az ingatlanvagyon kialakulásának történéseit vázolta fel. Beszélt a területi igazgatóságokról, a szakmai üzletági formára való áttérésről, a tulajdonos elvárásairól valamint az egyre többször megjelenő utas elvárásokról. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági átláthatóságban nagyot lépett előre a társaság. Kifejtette véleményét a szociális jóléti intézményeket érintő kérdések tekintetében is. „Mit kezdjünk a kihasználatlanul álló, tízmilliókat emésztő MÁV üdülőkkel?”- tette fel a kérdést az igazgató asszony, majd alternatív javaslatokkal élt. Ezek közül az egyik megoldás lehet, hasznosítani egy kivételével valamennyi üdülőt, majd a bevételből megemelni a kafetéria keretét. Biztosítva ezzel minden munkavállaló részére egy egységes, igazságos keretemelkedést. Az éjszakába nyúló konzultáción a KÜT tagjai szakmai területeiket érintő kérdésekkel „bombázták” Zsoldos Mariannát.

Kihelyezett KÜT ülés 2008. január 29.

A Központi Üzemei Tanács Székesfehérvár állomás területén működő üzemi tanácsok képviselőinek jelenlétében megtekintette a szociális helységeket (a 600-as öltöző), laktanyákat, végrehajtó szolgálati helyeket. A munkaterületeken személyes konzultációt folytatva a munkavállalókkal a munkakörülményekről, a szociális ellátásról és a valamennyiünkben frissen lecsapódó bérfejlesztési „furcsaságokról” A délután befejező programja volt a Vasutasok Vörösmarty Művelődési Házának meglátogatása, és az igazgató asszony tájékoztatója a kulturális, művészeti életről, a városban betöltött szerepükről. Külön élmény volt a maga valóságában, a könyvtárban megérezni a több mint 60000 kötet könyv illatát. A segítségünkre siető könyvtárostól megtudtuk azt is, hogy internet klubként is funkcionálnak és jó beosztással még a torlódást is, elkerülik Javaslatunk, éljenek a lehetőséggel a szolgálatra váró kollégák.

 

 

Miskolc, 2008. január 29.                                            

     Bodnár József 

MÁV ZRt. KÜT Sajtóreferens

      06.70.3642947

 

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: