Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRt

MÁV ZRt. KÜT HÍRLEVÉL 2008. Február

 

KÜT bizottsági ülés: 2008. február 11.

Elsőként a KÜT szociális bizottsága a temetési segélykérelmeket tárgyalta. Sajnálatos módon még mindig előfordul, hogy a névre szóló temetési számla és a halotti anyakönyvi kivonat másolata nélkül csak a segélykérőlapot terjesztik fel. A rendkívüli élethelyzetbe került munkavállaló esetében pedig szintén hiányos a felterjesztés. Mindkét esetben hiánypótlásra visszaküldte a testület a kérelmeket.

Másodikként új utasítások kiadásának, illetve a régiek hatályon kívül helyezett utasítások megszüntetéséhez az írásos vélemények határidejének meghatározása.

A különféléken belül a bérbesorolás végrehajtási utasításának megjelenését követően javaslatok összegzése a kompenzáció részére.

Soros KÜT ülés: 2008. február 18.

Az első napirendként tárgyalt a MÁV Zrt. által a vasutas nyugdíjasok részére biztosított üdülési csekkek igénybevételének, felosztásának és felhasználásának szabályozásáról szóló vezérigazgatói utasítás tervezethez dr. Jármi Hilda humánszakértő tett szóbeli kiegészítést. A MÁV Zrt. 2008. évre 130 millió Ft-ot biztosít a vasutas nyugdíjasok részére üdülési csekk formájában. Az utasítás fogalommagyarázata meghatározza ki minősül vasutas nyugdíjasnak, ki a közeli hozzátartozó, mit jelent az adómentes határ és mire használható fel az üdülési csekk. Az Üdülési Bizottság dönt a benyújtott kérelmek elbírálásáról. A vasutas nyugdíjas és egy közeli hozzátartozója a MÁV Zrt.-től évente legfeljebb két hétre jogosult üdülési csekket igényelni és felhasználni.

Másodikként a különböző utasításokhoz érkezett javaslatokat összesítette a testület.

A különféléken belül először 4 fő temetési segélykérelmét tárgyalta a KÜT, majd az első félévi munka-és ülésterv tervezetét és annak témajavaslatait vitatta meg a testület.

Ezt követően a miskolci MÁV telep ügyével kapcsolatos sürgősségi eljárást kezdeményezett a terület KÜT képviselője. A pályás terület szakmai referense pedig kezdeményezte a vonalbejárók részére mobiltelefon biztosítását a járhatatlan pályarészekről történő bejelentés megtételére.

Soros KÜT ülés: 2008. február 25.

Az ülés a sztrájk miatt elmaradt.

 

 

Miskolc, 2008. február 25.                                            

     Bodnár József 

MÁV ZRt. KÜT Sajtóreferens

      06.70.3642947

 

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: