Kezdőoldal
 
   
 

 

Rólunk röviden :

 

a MÁV Rt-nél az üzemi tanácsi választásokat követően 1993-ban alakult meg a Központi Üzemi Tanács.

2019-s Hirlevelek:

2018-s Hirlevelek:

2017-s Hirlevelek:

2016-s Hirlevelek:

2015-s Hirlevelek:

2014-s Hirlevelek:

2013-s Hirlevelek:

2012-s Hirlevelek:

2011-s Hirlevelek:

2010-s Hirlevelek:

2009-s Hirlevelek:

2008-s Hirlevelek:

2007-s Hirlevelek:

2006-s Hirlevelek:

2005-s Hirlevelek:

 

MÁV ZRt

 

MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL 2009. Január

 

Soros KÜT ülés: 2009. Január 15.

Elsőként tájékoztató hangzott el a MÁV Zrt. munkavállalóinak 2009. évi jövedelmi és foglalkoztatási helyzetét meghatározó megállapodásokról. Zsoldos Marianna Humánerőforrás Igazgató elmondta, hogy a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének módosítását minden reprezentatív szakszervezet aláírta. A KSZ.-ből kikerült a 4% alapbér-kiegészítés, mely a továbbiakban a személyi alapbér része lesz, a munkarendek figyelembe vételével.(3,1%, 3,6%, 4%), az üzletági függelékek megszűntek. További munkakörök kiemelésére kerülhet sor a munkaköri sajátosságok figyelembe vételével, de nem általánosságban. Felülvizsgálat alatt vannak a diszpécseri, térfőnöki, határállomási forgalmi szolgálattevői és a  tolatásvezetői munkakörök . Az igazgató asszony hangsúlyozta, hogy bérben extra határ, amit adtak mivel az üzleti terv nincs jóváhagyva ezért most keresni kell a megtakarítási lehetőségeket. Ilyen lehet a pl. a személykocsi használat felülvizsgálata.

Második napirendként a MÁV Zrt. 2009. évi munkabérelőleg keretösszegének meghatározása és felosztása történt meg egy új utasítás alapján. A szervezeti egységek 2008. december 31-i ténylétszámuknak megfelelően kapják a 2009. évi első féléves keretet 9500 Ft/fő/ negyedéves bontásban. 

Harmadikként tárgyalta a testület a MÁV Zrt. 2009. évi segélykeret összegének meghatározását és felosztását. Masa Beáta kompenzációs vezető ismertette, hogy a  2009. évi rendelkezésre álló összeget, 48 387400 Ft. A nagycsaládosok részére elkülönítve: 6MFt, a rendkívüli élethelyzetek kezelésére 3MFt, temetési segélyre 20MFt, szociális segélyre19 387400 Ft. áll rendelkezésre.  A szociális segélykeret létszámarányosan kerül a végrehajtó szervezeti egységekhez. A temetési segély 38.000-Ft mértékben intézményesen fizethető a KSZ-ben rögzítet szabály szerint.

A különféléken belül a véleményezésre átadott anyagokat tárgyalta a testület. A KÜT arról is döntött, hogy tájékoztatást kér a MÁV Zrt. vezérigazgatójától a MÁV Lokomotív Hotels Zrt. további sorsáról.

Rendkívüli KÜT ülés 2009. Január 26.

A MÁV Zrt. 2009. évi szociális segélykeretét a KÜT és a Kompenzáció a szervezeti egységek között létszámarányosan osztja fel az 1-6 hónap vonatkozásában. Ha a második félévben szervezeti változás következik be, új létszáma lesz az adott egységnek akkor az új keret ennek alapján kerül megállapításra, tájékoztatta a testületet dr. Jármy Hilda humánszakértő. A Kompenzáció a leosztott keretről tájékoztatja a szervezeti egységek vezetőit és a humánpartnereket. Ettől az időponttól már csak az új típusú segélykérő lap használható.

A 2009. évi 1-6 havi munkabérelőleg felosztás két negyedévi bontásban kerül a szervezeti egységekhez. Az első negyedévi maradványt a második negyedévben is felhasználhatja az adott egység, sőt az első félévben keletkezett maradék összeget tovább viheti a következő félévre. Az életbelépő új munkabérelőleg fizetésével kapcsolatos utasításban megtalálhatók az új formanyomtatványok, melyek használata a tájékoztatás után kötelező.

A KÜT együttdöntve a Munkáltatóval mindkét előterjesztést elfogadta.

Másodikként konzultáció kezdődött a MÁV Zrt. munkavállalóinak 2009. évi jövedelmi és foglalkoztatási helyzetét meghatározó megállapodásokról. Zsoldos Mariann Humánerőforrás Igazgató rövid tájékoztatást adott az eddigi folyamatokról. Elmondta, hogy helyben megtörténtek az egyeztetések, majd 84 megállapodást írtak alá a felek. A KÜT tagjai kérdéseket tettek fel a generális szabályok hiányosságaival kapcsolatban, mint például a jogi állományban lévők differenciálási keretét illetően, illetve egy-egy munkavállalói körre vonatkozó besorolási anomáliákkal kapcsolatban. Diszpécserek, térfőnökök, tolatásvezetők kiemelésével kapcsolatos első lépcső, annak vizsgálata, hogy rendelkezik-e mindenki az előírt feltételekkel.

A különfélék keretében a testület egy főt delegált a Rehabilitációs Bizottságba, majd a KÜT elnökének tájékoztatóját hallgatta meg a Lokomotív Hotels-el kapcsolatban. Az Igazgatóság a végelszámolás helyett a felszámolásról döntött.

 

Budapest, 2009. Január 26.                                                     Bodnár József 

             MÁV Zrt. KÜT Sajtóreferens

 

 

MÁV Zrt.:

 

 

MÁV Start Zrt.: